Schokkend aantal doden waterongeval met personenauto

Volgens Veilig Verkeer Nederland belanden er jaarlijks gemiddeld 800 auto’s in het water, met 60 doden per jaar als gevolg. In 2014 lagen deze aantallen aanzienlijk hoger. Veel mensen weten niet hoe ze moeten handelen wanneer hun auto in het water beland, meldt Goedkoopstautoverzekering.net

Twee keer zoveel doden

Veilig Verkeer Nederland schat in dat er jaarlijks ongeveer 800 auto’s in het water belanden, waarbij gemiddeld 60 personen om het leven komen. Waterongeval Nederland heeft onderzoek gedaan naar het aantal waterongevallen. In 2014 zijn er 2150 voertuigen in het water beland, 1072 auto’s en 77 tweewielers. Als gevolg hiervan zijn 127 mensen overleden. Er zijn dus twee keer zoveel doden dan werd in geschat.

Vaak jonge mannen onder invloed van alcohol betrokken

Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat auto-ongelukken in water vooral veel voorkomen op wegen buiten de bebouwde kom waar 80 kilometer per uur gereden mag worden. 60 procent van de ongelukken gebeurt in bochten en 10 procent bij een rotonde. De ongevallen vinden relatief vaak plaats in het weekend, ’s nachts en in de wintermaanden bij sneeuw, mist of ijzel. Ook zijn er relatief vaak jonge mannen onder invloed van alcohol betrokken wanneer er een auto in het water beland.

Snel handelen bij waterongeval

Veel mensen weten niet hoe ze moeten handelen wanneer hun auto in het water beland. Om deze reden is het aantal doden bij waterongevallen erg hoog. “Auto’s gaan onder water vaak niet meer open, de automatische ruiten functioneren niet meer. Het is dus erg belangrijk om de juiste hulpmiddelen in de auto binnen handbereik te hebben, zoals een veiligheidshamer. De zijruit is de ruit waarbij de meeste kans is op stukslaan. Ook blijft de auto na het raken van het water vaak nog enkele minuten drijven. Op dat moment is het makkelijker om de auto uit te komen. Het is dus noodzakelijk om snel te handelen.” Meldt Goedkoopsteautoverzekering.net

Hulp bij auto te water

Het ministerie Verkeer en Waterstaat heeft in 2006, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, de brandweer en de Bovag, de campagne ‘Hulp Bij Auto Te Water’ opgezet. Hiermee informeren zij automobilisten over hoe zij zo snel en veilig mogelijk uit een auto te water kunnen komen. Ook worden er door bedrijven verschillende cursussen aangeboden.