Privacybeleid Rocket Insurance BV

privacystatement

Privacybeleid Rocket Insurance BV

Voor het berekenen van autoverzekering-premies hebben wij enkel de basisgegevens nodig mbt het voertuig, voertuig gebruik en jouw naw gegevens. Rocket Insurance BV, houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • Rocket Insurance BV:  de verantwoordelijke, gevestigd te Utrecht (Nederland), Papendorpseweg 99, 3528 BJ Utrecht
 • Persoonsgegevens: alle tot een individuele persoon herleidbare gegevens.
 • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot die persoonsgegevens vanaf het verzamelen tot aan het vernietigen.
 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een abonnee of gratis aanmelder is.

Informatie welke je actief hebt verstrekt

Als u zich aanmeldt, verstuurt u uw (persoons)gegevens (zoals: naam, voornamen, voorletters, titulatuur en geslacht, adres, postcode, woonplaats en geboortedatum) naar Rocket Insurance via een beveiligde verbinding waardoor anderen uw gegevens niet kunnen inzien.

Informatie welke passief is verstrekt

Bij het gebruiken van het internet stel je, wellicht zonder dat je je daarvan bewust bent, ons (maar mogelijk ook anderen) in staat om gegevens over je te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-adres’ van jouw computer, het besturingssysteem, de internetbrowser die je gebruikt en de internetpagina’s die je bekijkt. Rocket Insurance kan met deze gegevens de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn internetpagina’s verbeteren. Zo komen we op deze manier te weten welke pagina’s veel en welke weinig worden bekeken. Voor zover we deze gegevens gebruiken, is het altijd anoniem en getotaliseerd.

Cookies

Rocket Insurance maakt gebruik van cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. We gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies: de voorkeuren van bezoekers die vergelijkingen maken worden versleuteld opgeslagen met een unieke sleutel op onze server. Deze unieke sleutel wordt in jouw cookie opgeslagen. Stel dat jij alleen wa verzekeringen wenst te vergelijken, dan zorgt de cookie ervoor dat je dat niet telkens opnieuw hoeft door te geven. Of dat je niet telkens het kenteken hoeft in te voeren wanneer je weer in de berekeningstool bent.
 • Meet cookies: de bezoekersaantallen worden bijgehouden door middel van bijvoorbeeld Google Analytics, waarvoor cookies worden geplaatst.

Welke informatie wordt met deze cookies vastgelegd?

Dit kunnen gegevens zijn die je hebt ingevuld op de site. Verder wordt vanuit meetcookies gebruiker-id’s geplaatst waarmee bijgehouden kan worden op welke pagina’s je  bent geweest. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Rocket Insurance kan cookies daarom niet gebruiken om jouw persoonlijk te identificeren.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De functionele cookies die betrekking hebben op de werking van de site kunnen gelezen worden door Rocket Insurance. De meetcookies die geplaatst worden door Google Analytics kunnen door Google benaderd worden. Google gebruikt cookies om te onthouden dat je onze website hebt bezocht. Lees hier meer over het beleid van advertentiecookies van Google, of hier over het beheren van Google-advertenties.

Met onderstaande partijen werkt Rocket Insurance samen en verzorgt een cookie:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Rocket Insurance heeft geen toegang tot gegevens in de meetcookies.

Cookies en verwijderen

Hoe je cookies in- of uitschakelt of verwijdert, vind je in de Help-functie van je browser.

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden gebruikt om:

 • De aangevraagde nieuwsbrieven te kunnen toezenden.
 • Nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.
 • Onze diensten te kunnen analyseren, onderhouden, verbeteren en beschermen.
 • Aan wet- en regelgeving te voldoen.

Opslag van jouw persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden bij Rocket Insurance niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Dit is meestal korter dan een jaar.

Jouw persoonsgegevens

Rocket Insurance verstrekt jouw gegevens niet aan enige andere partij behalve voor de behandeling van aanmeldingen of als wet- en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden alleen gebruikt voor de in deze verklaring omschreven doelen. De door jouw gekozen verzekeraar heeft eigen verplichtingen onder de AVG. Voor de behandeling van jouw gegevens door hen verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende verzekeraar.

Inzage en correctie recht

Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Rocket Insurance over jou in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.

Je kunt deze gegevens opvragen door een e-mail te versturen vanaf het e-mailadres waarvan je de gegevens wilt inzien of wijzigen. Stuur deze e-mail naar administratie@rocketinsurance.nl. U ontvangt dan binnen vier weken van ons een overzicht.

 

Recht van vergetelheid

Als je niet langer prijs stelt op onze informatie of als je jouw toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres  wilt intrekken, kan je dit schriftelijk doorgeven per email of de afmeldbutton gebruiken onderaan de ontvangen mail. Binnen een maand stopt de mail.

Geheimhouding

De medewerkers van Rocket Insurance, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens tenzij zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage van jouw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Rocket Insurance verschillende beveiligingsmaatregelen genomen. Zodra je op een beveiligd gedeelte van de site klikt, wordt er een beveiligde verbinding tot stand gebracht. Rocket Insurance maakt hierbij gebruik van SSL (Secure Sockets Layer)

De website is gehost bij Transip in Amsterdam.

Vraag, tip of klacht?

Heeft u een vraag, tip of klacht aan Rocket Insurance met betrekking tot (jouw) privacy? U kunt ons bereiken op administratie@rocketinsurance.nl. Als wij er samen toch niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding en wijziging reglement

Dit privacybeleid is 1 maart 2013 in werking getreden. Rocket Insurance behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nooit in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Eventuele aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen per email.

Geactualiseerd: 25-03-2019