Onderzoek besparen op autoverzekering

Goedkoopsteautoverzekering.net heeft een onderzoek uitgevoerd, met betrekking tot het besparen op autoverzekeringen. Het onderzoek is   verspreid onder 1000 automobilisten. De respondenten vergeleken hun huidige autoverzekeringspremie met andere aanbieders om bewustwording van eventuele besparingen te creëren. Uit het onderzoek kwamen de volgende resultaten.

Gegevens respondenten

Er was een mooie gelijkmatige verdeling te zien in de demografische kenmerken van de respondenten. 50 procent van de respondenten was man en 50 procent was vrouw. Alle ondervraagden hadden een leeftijd van 18 jaar of ouder. Daarbij was een mooie spreiding tussen de leeftijdscategorieën te zien, zie onderstaande figuur.

 

Het overgrote deel van de respondenten kwam uit het Westen van het land. Zie onderstaand figuur voor de spreiding per regio. Door de gelijkmatige verdeling tussen geslacht, leeftijd en woonregio is de steekproef representatief voor de Nederlandse bevolking. De resultaten mogen daarom gegeneraliseerd worden naar de gehele Nederlandse bevolking.

 

Besparen

Gedurende het doorlopen van de vragenlijst werden de respondenten naar de website van Goedkoopste Autoverzekering geleid. Daar vulden zij enkele gegevens over hun auto in. Vervolgens werden alle goedkoopste autoverzekeringen getoond aan de respondenten. Deze prijzen konden zij vervolgens vergelijken met het bedrag wat ze momenteel voor hun autoverzekeringspremie betalen. De resultaten zijn treffend, maar liefst 53 procent van de Nederlanders betaald namelijk per betaalmoment te veel voor de autoverzekering. In onderstaande tabel is grafisch weergegeven hoeveel de gemiddelde Nederlander per maand kan besparen op de autoverzekering.

 

 

Hiernaast blijkt uit de analyses dat hoofdzakelijk jongeren teveel betalen voor hun autoverzekering. In onderstaande figuur is te zien hoeveel procent teveel betaald, uitgesplitst op leeftijdscategorie. Zo is te zien dat maar liefst 70 procent van de 18-24 jarigen kan besparen op de autoverzekering tegenover 37 procent van de 67-plussers. Dit resultaat is te verklaren doordat jongeren hogere premies betalen dan ervaren automobilisten en daarbij denken dat het onmogelijk is om een goedkope autoverzekering af te sluiten. Wanneer echter grondig wordt vergeleken blijkt dat men tot de conclusie komt dat het toch wél mogelijk is om een goedkopere autoverzekering af te sluiten.

 

 

Ook is het opvallend dat bezitters van auto’s in de hogere prijsklassen het meest kunnen besparen op de autoverzekering. 100 procent van de Audi rijders kan namelijk maximaal €60 besparen op jaarbasis. Daarnaast blijkt dat alle Mercedes-benz rijders meer dan €45 kunnen besparen per kwartaal, dit betekend dus €180 per jaar. Men betaald dus per frequentie onnodige kosten voor de autoverzekering. Door regelmatig te vergelijken kan deze kostenpost flink omlaag.

Tot slot blijkt dat personen welke jaarlijks de meeste kilometers maken ook het meeste kunnen besparen op de autoverzekering, zie onderstaande figuur. Een verklaring hiervoor is dat men moet schatten hoeveel kilometers er in het aankomende jaar gereden gaat worden. Hoe meer kilometers je per jaar maakt, hoe hoger de premie die je betaald, het kan daarom voorkomen dat men inschattingsfouten maakt. Het is daarom handig om tijdens het vergelijken van autoverzekeringen de kilometers aan te passen. Zo kan je dus per verzekeraar zien hoeveel extra premie je betaald voor de extra kilometers.

 

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013