Grote verschillen in Europese premies


Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit ervoor dat een premie met maximaal tien procent mag toenemen. Maar zijn Nederlandse autoverzekeringen nou daadwerkelijk duur, in vergelijking met andere landen? Goedkoopsteautoverzekering.net zocht het uit.

Jarenlang hielden Nederlandse autoverzekeraars hun prijzen laag. Door de toenemende concurrentie waren ze daartoe genoodzaakt. Nu maken verzekeraars een inhaalslag, zodat ze de verliezen kunnen opvangen. Dit gaat ten koste van de consument, die meer moet gaan betalen.

Hierover kreeg klachteninstituut Kifid veel klachten binnen. Daarom onderneemt het instituut actie. Uit het verleden blijkt dat verzekeraars adviezen van Kifid vaak serieus nemen. Maar op dit advies reageert het Verbond van Verzekeraars in eerste instantie verontwaardigd. Het tegenargument is dat verzekeraars een maximum van tien procent niet kunnen beloven. Ze hebben immers te maken met een grillige markt.

Voor de verzekerde kan dat ongunstig uitpakken. Maar betalen Nederlandse verzekerden eigenlijk wel zoveel? Als de situatie wordt vergeleken met andere Europese landen, dan zitten we inderdaad aan de hoge kant. Zo blijkt uit een recent rapport van Eurostat. Anderzijds geldt dat voor de meeste West-Europese landen. Deze zijn vaak rijk en hebben daardoor een hogere levensstandaard. De duurdere auto’s vereisen een betere autoverzekering, die automatisch ook meer kost.

Als overige factoren die invloed uitoefenen op de premie, noemt het rapport economische ontwikkeling en risico’s op de weg. Een voorbeeld daarvan is een hoge snelheidslimiet. Opvallend is dat in Duitsland, waar hard mag worden gereden op de autobaan, de premie gemiddeld lager ligt dan in Nederland. In Duitsland gaat dat om 200 tot 250 euro, terwijl het in Nederland 250 tot 300 euro betreft.

Maar dat verschil valt wel mee ten opzichte van Spanje en Italië. In Italië ligt de premie namelijk tweeëneenhalf keer hoger dan in het buurland. Italië is dan ook het land waar de meeste premie moet worden betaald, ook al is het Zuid-Europees. De premie bedraagt ongeveer 400 tot 450 euro.

Dit in tegenstelling met landen als Hongarije, waar het gemiddelde op zo’n 50 tot 100 euro ligt. Blijkbaar zijn er grote verschillen tussen de diverse Europese landen. De Nederlandse premie is daarbij aan de hoge kant, maar vormt in vergelijking met andere West-Europese landen geen uitzondering.