Ethereum bedreiging voor huidige verzekeraars

Ethereum technologie biedt de mogelijkheid voor innovatieve start-ups om de verzekeringsmarkt met disruptieve businessmodellen volledig te transformeren naar een op blockchain gebaseerd verzekeringsmodel. Deze start-ups kunnen kostenbesparend opereren ten opzichte van de huidige verzekeraars.

Wat is blockchain en hoe zou dit kunnen werken bij autoverzekeringen?

Blockchain is een vrij nieuw technologisch systeem waarin transacties kunnen worden vastgelegd. Het is een netwerk dat het mogelijk maakt om cryptocurrencies (zoals Bitcoin) te verzenden en te ontvangen. De transactie die bijvoorbeeld wordt gemaakt van persoon A naar B wordt opgeslagen in de blockchain. Alle informatie in de blockchain staat vast en kan niet meer worden veranderd. Om deze transactie mogelijk te maken is er geen hulp meer nodig van een tussenpersoon zoals bijvoorbeeld een bank.

De blockchain kan worden gebruikt om een transactie tussen verschillende personen te faciliteren. De complexiteit van een verzekering kan niet worden vastgelegd in de blockchain, maar wel in een ontwikkeling binnen de blockchain: de smart contracts. Door middel van de smart contracts kunnen de moeilijke berekening die normaal in de backoffice van een verzekeraar worden gedaan, toegevoegd worden aan de blockchain. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn om een verzekering af te sluiten tussen groepen mensen zonder tussenkomst van een verzekeringsmaatschappij.

Toekomst van de autoverzekering

Strategisch directeur Justin Schlee van ANVA (softwareontwikkelaar voor de verzekeringsbranche) vertelt aan goedkoopsteautoverzekering.net: ‘De blockchain technologie is pas net gehypet, en wordt dan ook vaak gebruikt om aandacht te vestigen op het nieuwe bedrijf in plaats van op het juist gebruiken van de blockchain technologie.’ Daarnaast concludeert hij: ‘De blockchain technologie is een hele mooie technologie, maar nog niet geschikt voor de huidige autoverzekering.’

Standaardgegevens zoals leeftijd en in welke auto een persoon rijdt, kunnen makkelijk worden vastgelegd in een smart contract. Echter, is er bij een autoverzekering nog te veel sprake van mensenwerk, en wordt het ingewikkelder wanneer er wordt gekeken naar een schadeclaim. Schlee verwacht dan ook dat er in de toekomst ook bedrijven zijn die zich gaan toespitsen op een specifiek aspect van het verzekeren, zoals het beoordelen van schadeclaims en het controleren van identiteiten. Deze bedrijven kunnen dan worden ingeschakeld om bijvoorbeeld een schadeclaim te behandelen. Wanneer de schadeclaim beoordeeld is kan dit worden verwerkt in de smart contract, waarna het bedrag kan worden uitgekeerd.

Daarnaast pleit Schlee: ‘Het is ook belangrijk dat we anders gaan kijken naar het vak verzekeren.’ Als de sector an sich verandert, dan kan er gekeken worden naar de mogelijkheden van de blockchain technologie binnen de verzekeringswereld’. ‘Blockchain is slechts een ingrediënt voor nieuw verzekeren, de grootste verandering zit hem in hoe wij naar verzekeringen kijken.’

Eén van de mogelijkheden is dat de autoverzekeringsmaatschappijen een andere rol in de markt gaan aannemen. De verzekeraar wordt dan de tussenpersoon die losse diensten en mensen bij elkaar kan brengen. Op dit moment weet de verzekerde niet waar zijn/haar geld naartoe gaat, en welke bedrijven de verzekeraar inschakelt. Wanneer verzekeraars losse diensten gaan aanbieden, kan een verzekerde zelf zijn/haar verzekeringspakket samenstellen, en wordt de huidige verzekeringswereld transparanter en misschien zelfs goedkoper.