Wie betaalt de stormschade aan de auto?

Het herfstseizoen staat weer voor de deur. Dat houdt in dat er verhoogde kans is op stormschade aan je auto. Maar wie betaalt die schade eigenlijk?

Doorgaans dekt de autoverzekering stormschade (denk daarbij aan rondvliegende takken en dakpannen) als je een beperkt cascoverzekering of een all-riskverzekering hebt. Dan wordt  de schade altijd vergoed. Of als je een modulaire autoverzekering hebt, waarbij je de keuze had uit ruitschade, diefstal, aanrijding en bovendien ook natuur. Hoe je precies verzekerd bent staat op het polisblad.

De no-claimkorting komt door het indienen van dergelijke schade niet in gevaar. Je kunt de stormschade dus indienen bij de autoverzekeraar zonder premie te moeten betalen.

Iemand anders aansprakelijk stellen
Het kan zijn dat de dakpannen van de buurman op je geparkeerde auto vallen. Of dat een vuilcontainer omvalt en daardoor schade aan de auto veroorzaakt. Als je weet van wie de voorwerpen zijn, kun je diegene mogelijk aansprakelijk stellen voor de veroorzaakte schade. Dan moet wel aantoonbaar zijn dat diegene nalatig is geweest. Bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud. Alleen dan is het mogelijk om een derde partij aansprakelijk te stellen. In alle andere gevallen is het overmacht en hoeft de andere persoon zijn of haar verzekering niet aan te spreken.

In het algemeen is het sowieso een lastige vraag of je iemand anders aansprakelijk kan stellen. Als de auto verzekerd is tegen de schade kun je de gegevens van de derde persoon opgeven bij je schademelding. De verzekeraar zoekt dan uit of de schade verhaald kan worden. Maar de slagingskans is daarvan dus minimaal.

Rechtsbijstandverzekering
Als je zelf niet tegen de schade verzekerd bent, kun je misschien met behulp van een rechtsbijstandverzekering uitzoeken of de eigenaar van de goederen die je voertuig hebben beschadigd aansprakelijk kan worden gesteld.
Als je niet rechtsbijstand verzekerd bent, kun je als laatste optie de derde partij aansprakelijk stellen en een verzoek doen om de gemaakte schade in te dienen op de aansprakelijkheidsverzekering. Die neemt de schadeclaim dan in behandeling. Als de verzekeraar meent dat de derde partij niet aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze je een gemotiveerde afwijzing moeten sturen. Die moet dan ook begrijpelijk zijn.

Wat als de derde persoon de overheid is?
Vaak wordt gevraagd of natuurschade niet geclaimd kan worden op een fonds of instantie, zoals het Waarborgfonds. Het antwoord: helaas niet. Het waarborgfonds vergoedt inderdaad schade die is ontstaan aan motorvoertuigen, maar dan moet die zijn toegebracht met een (onderdeel van een) motorrijtuig. Dat is in geval van stormschade niet het geval. Tenzij dat er door de storm een onderdeel van een andere auto is losgeschoten en deze op jouw auto terecht is gekomen. Dat is de enige situatie waarin je aanspraak kan maken op het waarborgfonds.

Of verzekeren tegen de natuur een goed plan is, kun je uitvinden door autoverzekeringen vergelijken.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.