Verzekerden: verzekeraar handelt schade goed af

De meeste verzekerden zijn tevreden over de manier waarop hun verzekeraar autoschade afhandelt. 63 procent van de verzekerden heeft vertrouwen in de schadeafhandeling van de verzekeraar. 7 procent vertrouwt de verzekeraar niet en 30 procent heeft geen idee. Dat blijkt uit cijfers van de CVS Consumentenmonitor 2013.

Claims altijd gedekt?
Vaak verwachten consumenten ook dat een claim altijd gehonoreerd wordt. Bij het indienen van een claim zou de schade, volgens 44 procent van de verzekerden, altijd gedekt moeten zijn. Iets meer dan een tiende van de verzekerden gaat er standaard vanuit dat de verzekering geen dekking biedt tegen de ingediende schadeclaim. Bijna de helft van de verzekerden weet niet hoe de schadeafwikkeling nu eigenlijk in zijn werk gaat.

Niet altijd uitbetaald
Een kwart van de verzekerden gaf aan wel eens een schadeclaim te hebben ingediend, maar dat deze niet of niet volledig werd uitbetaald. Dat doet volgens de Consumentenmonitor geen afbreuk aan het vertrouwen dat de verzekerde in de autoverzekeraar heeft. Dat komt ook doordat de meerderheid (54 procent) altijd het volledige schadebedrag terugkreeg van de verzekeraar. Bijna een vijfde van de ondervraagden heeft nog nooit een claim ingediend.

In de meeste gevallen geeft de autoverzekeraar een duidelijke reden om een schadeclaim af te wijzen. Dat betekent niet dat iedereen het daarmee eens. 27% van de ondervraagden geeft aan dat de uitleg eigenlijk onvoldoende is. Toch krijgt het merendeel van de claims geen vervolg; de consument gaat simpelweg niet tegen de verzekeraar in. Slechts zestien procent maakte bezwaar. De verzekeraar betaalt soms uit coulance  toch uit.

Een lage premie is het belangrijkst
Uit de meting van de Consumentenmonitor blijkt dat verzekerden een lage premie belangrijker vinden dan de voorwaarden. Bijna de helft van de verzekerden vindt het belangrijk om zelf te mogen kiezen bij welk schadeherstelbedrijf ze de schade laten herstellen. Maar dat verandert direct als de premie lager wordt bij het inleveren van keuzevrijheid. Een kwart van de ondervraagden gaf aan het prima te vinden dat de verzekeraar bepaalt naar welk schadeherstelbedrijf de verzekerde moet gaan, als de premie maar lager wordt.

27% van de verzekerden maakt het niet zoveel uit of hij of zij naar een zelf uitgekozen autoschadeherstelbedrijf gaat, of naar een bedrijf waarmee de verzekerde geen contract heeft. Op de vraag: ‘Wilt u liever keuzevrijheid of een lage premie?’ geeft iets meer dan de helft aan voor een lagere prijs te gaan. 31 procent van de verzekerden betaalt in dat geval liever iets meer en verkiest kwaliteit boven kwantiteit.

Hogere kwaliteit
Autoverzekeraars werken al jaren aan het herstel van het vertrouwen. Opvallend aan het onderzoek is dat de meeste verzekerden wel tevreden zijn, maar niets merken van kwaliteitsverbetering in het algemeen. Slechts een vijfde vindt dat de verzekeraar in de afgelopen tijd meer haar best is gaan doen. Twee keer zoveel consumenten geeft aan dat de verzekeraar juist slechter is gaan presteren.

Een verklarende factor is wel dat de onderzoekers vraagden naar het algemene vertrouwen in de verzekeraar. Daar telt bijvoorbeeld ook de klantenservice  in mee en niet alleen de afhandeling van de schade.

Vergelijken op voorwaarden
AutoverzekeringBerekenen raadt aan om te vergelijken op de prijs en op de voorwaarden. Een lage premie is aantrekkelijk, maar niet tegen iedere prijs. Het ‘gratis’ schadeherstelbedrijf dat op de parkeerplaats achter de supermarkt staat, declareert vaak de schade toch bij de autoverzekeraar. De consument blijft dan met de financiële gevolgen zitten. Om zich hier tegen in te dekken, is keuzevrijheid belangrijk. Dat kost dan wel meer dan een verzekering waarbij de autoverzekeraar bepaalt, maar het verschil is vaak in prijs minimaal.

Iedere verzekering is verschillend. De goedkoopste verzekeraar is lang niet altijd de beste. Daarom is het goed om af en toe ook eens op ‘info & afsluiten’ te klikken. Dan weet u precies wat de verzekeraar biedt en tegen welke prijs. Verzeker niet alleen om de prijs, maar ook om de voorwaarden.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.