Schadeformulier invullen

Schadeformulier invullen
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen niet te overzien zijn. Gelukkig zijn we in Nederland allemaal verzekerd bij een autoverzekeraar. In ons land is de WA-autoverzekering namelijk verplicht voor iedere autobezitter. Deze autoverzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid als je schade bij iemand veroorzaakt. De schade aan de eigen auto wordt echter niet vergoed. Wanneer je schade veroorzaakt, of zelf schade oploopt, moet je het schadeformulier van de autoverzekeraar invullen.

Essentiële informatie
Bij het invullen van het aanrijdingsformulier is het belangrijk dat je natuurlijk eerst de meest belangrijke gegevens invult. Deze vragen zijn opgedeeld in de vraagstukken 1 tot en met 5. Zo moeten de datum en de plaats van het ongeval ingevuld worden.

Het is altijd verstandig om bij een ongeval omstanders om hun contactgegevens te vragen. Zij kunnen dienen als getuigen van het ongeval. Dit kan vooral van pas komen wanneer de tegenpartij beweert dat jij de schuldige aan de aanrijding bent.

Daarnaast moeten er op het schadeformulieren nog eventuele gewonden aangegeven worden. Wanneer hier geen sprake van is, bijvoorbeeld bij een eenzijdige aanrijding, kun je verder gaan met de laatste vraag in het blok: de materiële schade. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het botsen tegen een vangrail.

Verzekeringsinformatie
Daarnaast vul je de verzekeringsinformatie in. Je vult je eigen naam in (‘verzekeringnemer’), het type voertuig waarin je reed ten tijde van het ongeluk, de naam van de verzekeringsmaatschappij, de naam van de bestuurder ten tijde van het ongeluk, en de geleden schade.

Het kan dus zijn dat de beschadigde auto op jouw naam staat, terwijl je vriend ermee betrokken is geraakt in een ongeluk. In dat geval ben jij de verzekeringnemer, en is de vriend de bestuurder. Het is belangrijk dat er met deze informatie geen fouten worden gemaakt. Vul in de vragen 6 tot en met 11 ook het rijbewijsnummer in.

Toedracht
Bij vraag 12 vraagt men naar de toedracht van het ongeval. Daarin kan precies doormiddel van het aankruisen van een aantal vakken aangegeven worden hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Aan het einde van de vraag moet er ingevuld worden hoeveel vakken er zijn aangekruist.

Situatieschets

In de situatieschets (vraag 13) moet aangegeven worden hoe de situatie er uitzag ten tijde van het ongeluk. Bij een ongeval tussen twee partijen, is het aangeraden je eigen auto in te tekenen op  A. Autoverzekeraars zijn sneller geneigd om auto B als schuldige aan te wijzen.

Opmerkingen en handtekening
Bij vraag 14 mogen nog eventuele opmerkingen aangegeven worden die van belang kunnen zijn. Bij vraag 15 moeten beide partijen tot slot een handtekening zetten waarmee zij verklaren akkoord te zijn met het verhaal. Indien van toepassing, kan de politiestempel ten tijde het ongeval nog op het schadeformulier weergegeven worden.

Er zijn extra vragen op de achterzijde van het schadeformulier die moeten worden ingevuld. Vergeet deze niet.

Autoverzekering
Sluit ook zelf een autoverzekering af om te voorkomen dat je een dure schade zelf moet betalen. Vergelijk autoverzekeringen voor een overzicht van deze premies.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.