Schade zelf betalen?

Schade zelf betalen?
Het is een vraag die je als verzekerde flink bezig kan houden: moet ik de schade aan mijn auto zelf gaan betalen, of toch maar niet? Deze vraag kan zeker het overwegen waard zijn. Het is weliswaar zo dat de meeste schade dankzij een cascoverzekering of WA-Allriskverzekering meestal wel vergoed wordt, maar er kan dan wel een ander probleem opduiken. De autoverzekeringswereld werkt namelijk meestal met een zogeheten no-claimsysteem. Dit houdt in dat automobilisten die weinig claimen, korting krijgen op hun maandelijks te betalen premie.

Schadevrije jaren
Het invoeren van een claim door schade kan behoorlijk zijn weerslag vinden op de premie van de autopolis. Ook het claimen van kleine schades tellen soms behoorlijk zwaar mee voor het aantal schadevrije jaren. In de meeste gevallen is het goed om eerst te kijken of de schade niet beter uit eigen zak vergoed kan worden.

Zeker bij kleine schades kan het nuttig zijn deze niet te claimen bij de verzekeraar, maar te proberen de schade zelf te betalen. Door de schade zelf op je te nemen, bespaar je namelijk behoorlijk wat vrije jaren bij de autoverzekeraar, en dus op de maandelijks te betalen polis.

Waarom ben ik verzekerd?
Sommige automobilisten vragen zich echter terecht af ‘waarom ben ik verzekerd als ik de schade toch zelf moet betalen?’. De schade wordt echter wel gewoon gedekt, maar het is aan de automobilist zelf om te beslissen of de schade niet beter zelf vergoed kan worden.
Kleine schades kunnen soms behoorlijk aantikken op het aantal vrije jaren. Wie doorgaans veel schadevrije jaren heeft opgebouwd, kan soms tot wel 60 procent op de premie besparen. Bij een WA-autoverzekering wordt echter alleen de schade aan de auto van de tegenpartij vergoed. Dit houdt in dat je als automobilist geen keuze hebt, en dat bij aansprakelijkheidstelling de autoverzekering zal moeten uitkeren. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van de premie.

Onlangs kwam zelfs in het nieuws dat Nederlanders steeds vaker kleine schades aan hun bezittingen claimen bij verzekeraars. De eerst aangewezen oorzaak van dit claimgedrag is waarschijnlijk de crisis.

Kleine schades
Bij kleine schades is het soms beter een alternatieve oplossing te zoeken. In veel gevallen kunnen specialisten tegen een kleine vergoeding de schade al herstellen. Door de schade zelf te vergoeden, worden er geen schadevrije jaren afgetrokken van de autoverzekering. Daarmee blijft de premie dus even hoog, omdat immers officieel de schade niet bekend is.

Onder kleine schades verstaan we doorgaans barstjes in het glas, sterren in de voorruit, deuken op de deuren of inbraakschade. Zelfs wanneer de ruit van de auto is ingetikt, kan deze schade hersteld worden zonder deze te claimen bij de autoverzekeraar. Wel is het belangrijk aangifte te doen bij de politie.

Claimen
Wie echter met een grotere schade zit, door bijvoorbeeld een aanrijding, kan wellicht beter de schade claimen. Soms zijn de kosten van het aantal schadevrije jaren dat verloren gaat toch kleiner dan de schade aan de auto. In dit geval is het verstandiger een claim neer te leggen bij de autoverzekeraar.

Claimen is in ieder geval een verstandig plan als blijkt dat de schade door de tegenpartij is toegebracht. In dit geval dien je als automobilist de ander aansprakelijk te stellen. Wanneer duidelijk is bij wie de schuldvraag ligt, zal de verzekeraar van de schuldige moeten uitkeren. Iemand wettelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade heeft dus geen gevolgen voor de premie van de eigen autoverzekering. Alleen het aantal schadevrije jaren van de aansprakelijke zal verkort worden.

Garages
Na het besluit de schade toch maar te claimen, kan het zijn dat het aantal schadevrije jaren flink verkort wordt. Dit betekent echter niet dat schade claimen altijd een erg kostbare zaak hoeft te zijn. Inmiddels zijn er autoverzekeraars die contracten afsluiten met de garage. De verzekerde wordt dan met een hoge korting geholpen.

Meestal zijn garages die een contract hebben met de autoverzekeraar aangesloten bij de autobranche in Nederland, de FOCWA. Alvorens een garage te kiezen om de schade te laten herstellen, is het dus nuttig eerst op de website van de autoverzekeraar te kijken bij welke garages je korting krijgt.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.