Polisvoorwaarden

Iedere verzekering en verzekeraar heeft ze: polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn belangrijk voor een verzekerde, omdat in de polisvoorwaarden precies omschreven staat welke dekking de verzekerde heeft, wanneer hij of zij moet opzeggen en welke verplichtingen beide partijen aangaan. Het lezen van de polisvoorwaarden is echter niet vaak geliefd onder verzekerden. Vaak wordt er gebruik gemaakt van kleine lettertjes of plechtig taalgebruik waar voor een normaal mens weinig van te begrijpen valt. Het is niet nodig een jurist in de arm te nemen om de polisvoorwaarden te begrijpen. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende zaken binnen polisvoorwaarden.

Aanvang verzekering
Ten eerste staat in de polisvoorwaarden meestal iets vermeld over de ‘aanvang van de verzekering’. In normale mensentaal betekent dit de datum waarop de autoverzekering officieel ingaat. Deze datum is vastgesteld tussen de verzekeraar en de verzekerde.

De autoverzekeraar verplicht zichzelf hiermee vanaf de startdatum garant te staan voor de dekking. Vanaf deze datum moet de verzekerde ook de maandelijks verplichte premie betalen.

Einde verzekering
Onder het kopje ‘einde verzekering’ staan situaties beschreven waarin de autoverzekeraar de verzekering onmiddellijk op kan zeggen. Dat kan in ieder geval in twee aparte gevallen: bij overlijden of bij verhuizing naar het buitenland.

Informatie over het tijdig opzeggen van de autoverzekering, overstappen en de boetes die bij de premie horen als het opzeggen van de autoverzekering niet tijdig gebeurt, staan meestal vermeld onder het kopje ‘opzegtermijn’.

Dekkingsgebied
Bij het kopje ‘dekkingsgebied’ schrijft de autoverzekeraar over het gebied waarin de auto verzekerd in. In ieder geval is de auto verzekerd in heel Nederland. Deze landelijke dekking wordt al aangeboden vanaf de wettelijk verplichte WA-autoverzekering.

Het kan zijn dat de dekking van de WA-autoverzekering (of hoger) ook geldig is in het buitenland, vermits de verzekerde een groene kaart kan tonen. Deze groene kaart krijgt de verzekerde van de verzekeraar. Of dit het geval is, wordt duidelijk onder de kop ‘dekkingsgebied’.

Dekking
Met de informatie over de ‘dekking’ probeert de autoverzekeraar uit te leggen welke soort verzekering de verzekerde is aangegaan met de autoverzekeraar. In Nederland moeten autobezitters ten minste een WA-autoverzekering afsluiten. Dat betekent dat de autobezitter zich verzekert tegen wettelijke aansprakelijkheid. Bij een ongeluk houdt dit in dat de schade van de tegenpartij vergoed wordt, maar de schade aan de eigen auto niet.

Vanaf een WA-cascoverzekering wordt ook de schade aan de eigen auto gedekt. In de polisvoorwaarden wordt onder deze paragraaf precies uitgelegd welke schade en situaties door de verzekering gedekt wordt. Ook staan meestal de kosten van deze verzekeringen nogmaals vermeld.

No-claim
De meeste autoverzekeraars in Nederland werken met een bonus-malussysteem. In de praktijk betekent dit dat het kan zijn dat het soms beter is om de schade zelf uit eigen zak te betalen. In Nederland werken de meeste autoverzekeraars met schadevrije jaren. Hoe meer schadevrije jaren de verzekerde heeft, hoe hoger de korting op de maandelijkse premie wordt. Bij sommige autoverzekeraar kan zo’n no-claimkorting oplopen tot wel 80 procent van de premie.

Het is echter ook mogelijk om een negatief aantal schadevrije jaren op te bouwen. In de meeste gevallen moet de verzekerde dan een extra bedrag per maand betalen over zijn normale premie. Dit percentage wordt in de polisvoorwaarden meestal omschreven met het woord ‘toeslag’. De hoogste toeslag is meestal een derde van de normale premie.

Hoeveel korting iemand krijgt bij het aantal schadevrije jaren, is dus afhankelijk van waar de bestuurder staat op de bonus-malusladder. Deze ladder staat meestal weergegeven in de polisvoorwaarden, evenals het kortingspercentage dat bij het aantal schadevrije jaren hoort.

Inzittenden
Ook is in de polisvoorwaarden opgenomen hoe de dekking van inzittenden geregeld is. Bij een WA-verzekering zal waarschijnlijk alleen bij overlijden uitgekeerd worden. Het is echter wel mogelijk een aanvullende autoverzekering af te sluiten waarmee ook de letsels en schades van inzittenden gedekt worden.

Of inzittenden verzekerd zijn, staat vaak onder het kopje ‘extra dekkingen’. Bij dit kopje staat ook vermeld of de verzekerde recht heeft op rechtsbijstand, indien hij of zij wettelijk aansprakelijk wordt gesteld.

Opzeggen of overstappen
Wanneer iemand niet tevreden is over de premie van zijn of haar autoverzekering, of een goedkopere autoverzekeraar gevonden heeft, kan de polis opgezegd worden. In de polisvoorwaarden worden echter termijnen genoemd waarbinnen de autoverzekering opgezegd moet worden.

Als de autoverzekering niet tijdig of voortijdig opgezegd wordt, mag de autoverzekeraar een boete opleggen. Met deze boete kan de verzekerde voorkomen dat hij of zij ‘contractbreuk’ pleegt. Wel mag de verzekerde op ieder moment zijn of haar polis opzeggen, als tussentijds de regels worden veranderd of de premie zonder aankondiging verhoogd wordt.

De opzegtermijn staat vermeld in de polisvoorwaarden, evenals de regels eromheen. Alvorens een verzekering af te sluiten, kan het dus erg raadzaam zijn met dit artikel in de hand de polisvoorwaarden te lezen!

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.