Overstappen autoverzekering in 2016 makkelijker door wijziging bonus-malussysteem

In 2016 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het bonus-malussysteem die het overstappen naar een andere autoverzekering makkelijker maken. Waarschijnlijk zullen deze wijzigingen en de verwachte premiestijging ervoor zorgen dat er volgend jaar meer mensen zullen overstappen naar een andere autoverzekeraar.

Bonus-malussysteem

Wanneer een verzekerde schade rijdt, moet hij het volgende jaar meer premie betalen. Deze premieverhoging wordt berekend op basis van het bonus-malussysteem. Hoe langer de verzekerde schadevrij rijdt, hoe hoger hij op de zogenaamde bonus-malusladder wordt gezet. Hoe hoger de trede, hoe meer korting de verzekerde krijgt op de premie voor zijn autoverzekering. Deze korting wordt ook wel de no-claimkorting genoemd.

Schadevrije jaren

Elk jaar dat een verzekerde geen schade rijdt, gaat hij een trede omhoog op de ladder. Het verschilt echter per verzekeraar hoeveel treden de verzekerde omlaag wordt geplaatst na een schadeclaim. Dit maakt het overstappen lastig, omdat het voor de verzekerde onduidelijk is op welke trede de nieuwe verzekeraar hem plaatst. Ook verschilt het aantal treden per verzekeraar. Zo kan het zijn dat de huidige verzekeraar slechts 15 treden heeft. Deze verzekeraar telt dan ook maar tot 15 schadevrije jaren, ook al zijn het er in werkelijkheid meer. Wanneer de verzekerde wil overstappen, worden er maar 15 schadevrije jaren doorgegeven aan de volgende verzekeraar. Hierdoor kan het zijn dat hij bij een verzekeraar met 20 treden op de 15e trede wordt neergezet, terwijl hij wel 20 schadevrije jaren heeft.

Wijziging bonus-malusladder

Per 1 januari 2016 worden de schadevrije jaren door alle verzekeraars op een gelijke manier berekend. Wanneer een verzekerde dan schade rijdt, wordt hij bij elke verzekeraar 5 treden omlaag gezet. Daarnaast moeten verzekeraars vanaf volgens jaar allemaal tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Deze wijzigingen zorgen ervoor dat het voor verzekerden een stuk makkelijker wordt om over te stappen naar een andere autoverzekeraar. Daarnaast hebben de autoverzekeraars verlies gedraaid, waardoor de premie in 2016 waarschijnlijk omhoog gaat. Wij verwachten om deze redenen dat er volgend jaar meer verzekerden zullen overstappen naar een andere autoverzekering.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013