Ontzegging rijbevoegdheid: vijf jaar lang geen autoverzekering meer?

Als je in Nederland met een alcoholpercentage van meer dan 1.3 promille (beginnende bestuurder 0.8 promille) wordt betrapt, vordert de politie je rijbewijs in. Ook als je weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek of 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt, leidt dat tot invordering van je rijbewijs. De officier van justitie kan vervolgens besluiten tot ontzegging van de rijbevoegdheid voor langere tijd. Dat ontzegging van de rijbevoegdheid verregaande gevolgen heeft voor de autoverzekering weten veel autobezitters niet.

Ontzegging Rijbevoegdheid  

Veel verzekeraars weigeren klanten die in de afgelopen vijf jaar een ontzegging van de rijbevoegdheid hebben gehad. Iemand vier jaar geleden een ontzegging van de rijbevoegdheid van twee maanden heeft gehad, die een nieuwe verzekering wil afsluiten wordt bijna bij alle verzekeraars geweigerd. Dit is omdat verzekeraars het risico dat zo’n persoon schade rijdt hoog inschatten.

Meldingsplicht

Dan meld je zo’n inhouding van het rijbewijs toch gewoon niet? Veel mensen denken dat je een ontzegging van de rijbevoegdheid niet hoeft te melden aan je verzekeraar. Je krijgt je rijbewijs uiteindelijk immers toch weer terug? Verzekerden zijn echter wel verplicht om dit te melden aan hun autoverzekeraar. Doe je dat niet, dan wordt er niet voldaan aan de eis van meldingsplicht. Van ieder rijbewijs dat wordt ingehouden wordt een notering gemaakt en dit wordt opgeslagen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem voor de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen. Autoverzekeraars kunnen deze noteringen te allen tijde inzien en zien dus meteen wanneer er sprake is van ontzegging van de rijbevoegdheid. Wanneer je bijvoorbeeld de ontzegging van je rijbevoegdheid niet gemeld hebt en er is na het voorval nog schade uitgekeerd door je verzekeraar, kan de uitgekeerde schade achteraf verhaald worden op de verzekerde.
Meld je de ontzegging van je rijbevoegdheid wel, dan kun je gewoon verzekerd blijven.

Kortom

Meld een ontzegging van de rijbevoegdheid altijd aan je verzekeraar. Dan voldoe je aan de meldingsplicht en kun je gewoon verzekerd blijven. Wel is het vaak bijna onmogelijk om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013