Ongevallenverzekering voor inzittenden

Als je betrokken raakt bij een ongeluk, wordt vaak de schade die veroorzaakt is aan andere weggebruikers vergoed door de autoverzekering. Vanaf een WA-cascoverzekering of WA-allrisk verzekering wordt ook de schade aan de eigen auto vergoed. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, en wat nou als je niet de enige inzittende in de auto bent? Veel autoverzekeringen dekken in dat geval niet de schade van en aan de inzittenden. Daarom kun je bij de meeste autoverzekeringen ook een ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten.

Schade- en ongevallenverzekering
Ook inzittenden kunnen bij een ongeval ernstig letsel oplopen. De schade die inzittenden daarvan kunnen ondervinden, zoals bijvoorbeeld inkomstenderving, wordt meestal niet zo maar gedekt door de autoverzekering.

Bij een ongeval waarbij de bestuurder zelf de schuld heeft, zal de autoverzekering zelfs helemaal niets uitkeren. Bij het afsluiten van de autoverzekering kun je daarom ook een ongevallenverzekering voor inzittenden afsluiten. Sommige autoverzekeraars noemen deze verzekering ook wel de ‘opzittendenverzekering’. Er is echter geen wezenlijk verschil tussen de ongevallenverzekering voor inzittenden en de schadeverzekering voor inzittenden.

In het geval van overlijden of blijvende invaliditeit zal de verzekeraar het schadebedrag uitkeren. De schuldvraag blijft in dit verhaal buiten beeld. Met andere woorden: ook bij schuld van de bestuurder zal de ongevallenverzekering het schadebedrag gewoon uitkeren.

Verschillende namen
Autoverzekeraars bieden deze extra dekking op verschillende manieren aan, onder verschillende namen. Zo worden regelmatig de namen ‘schadeverzekering inzittenden’, ‘opzittendenverzekering’ en de naam ‘ongevallen inzittendenverzekering’ gebruikt.

Ook de manier waarop de dekking aangeboden wordt verschilt nogal. De ene autoverzekeraar biedt deze dekking aan als aparte aanvullende verzekering, terwijl de andere verzekeraar deze aanbiedt als module. Het voordeel van modules is dat je deze vaak online op elk gewenst moment aan- en uit kan zetten.

Dekking
De dekking bij deze inzittendenverzekeringen kunnen nogal verschillen. Vaak is een ongevallenverzekering een zogenaamde ‘sommenverzekering’.

Het woord ‘sommenverzekering’ is afkomstig uit de verzekeringswereld. Het houdt in dat de hoogte van de uitkering van tevoren vastgesteld is en volledig onafhankelijk is van de werkelijke schade. Stel: de inzittende wordt na het ongeluk blijvend invalide en had een goed betaalde baan van 2000 euro per maand.

Bij deze situatie wordt er niet gekeken naar wat de inzittende verdiende in zijn oude situatie, maar wordt er een zogenaamde ‘fixed price’ uitgekeerd. In de praktijk kan dit betekenen dat de inzittende ‘maar’ 1000 euro per maand uitgekeerd krijgt, of dat de schade wordt ‘afgekocht’ met één grote som geld in één keer.

Rubrieken
De inzittendenverzekering wordt ingedeeld in twee verschillende rubrieken: rubriek A en rubriek B. Deze rubrieken veronderstellen ieder een aparte situatie. Daarbij wordt niet gekeken naar de tijdelijke effecten van het ongeluk, maar de effecten op langere termijn.

In het geval van rubriek A wordt er een vast bedrag uitgekeerd wanneer de inzittende is overleden. Dit bedrag is bedoeld als bijdrage voor de uitvaart van de inzittende.

In geval B is de inzittende nog in leven, maar zodanig blijvend invalide, dat hij of zij daarvan schade en inkomstenderving van ondervindt. Per verzekeraar verschilt de hoogte van de vergoeding behoorlijk. De verzekeraar kijkt niet naar de persoonlijke eigendommen van de inzittende, maar dus alleen naar de lichamelijke functie van de inzittende.

Hoe hoog de vergoedingen in Rubriek A en B zijn, is per verzekeraar verschillend. Deze bedragen worden vaak genoemd op de website van de autoverzekeraar. Gebruikelijk is dat de inzittendenverzekering wordt aangeboden als aanvullende verzekering op de autoverzekering, of dat deze kan worden ingeschakeld als aparte module.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.