Ongeval in het buitenland

Niet alleen in Nederland ligt een ongeval op de loer, ook in het buitenland kan het voorkomen dat je betrokken raakt bij een ongeluk. Daarom dekt de autoverzekering ook schades in het buitenland, al kan de dekking wel fors lager zijn dan bij een ongeluk in Nederland. Om te voorkomen dat de dekking lager uitvalt, kan de verzekerde zichzelf extra verzekeren. Maar dat is alleen nuttig voor een ieder die zich vaak in het buitenland bevindt. Alvorens zo’n aanvullende autoverzekering af te sluiten, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de verzekeraar. Zij kunnen precies vertellen of het afsluiten van een aanvullende verzekering passend is bij de persoonlijke situatie.

Buitenland
Wie een ongeval krijgt in het buitenland, krijgt ook te maken met de wet die in dat land geldt. Het kan om die reden voorkomen dat de schadeclaim voorbereiden niet op dezelfde manier werkt dan dat het in Nederland werkt. Daarnaast kan ook de afhandeling van de geclaimde schade anders in zijn werk gaan. Als je naar het buitenland gaat, is het verstandig de groene kaart mee te nemen. Daarop staat precies vermeld waartegen je verzekerd bent. In het buitenland hoeven de instanties dan geen gegevens meer op te zoeken. Zo kan de schadeclaim het snelst afgewikkeld worden.

Vertegenwoordiging
In het buitenland is het claimen van schade het meest voor de hand liggend door de Europese Richtlijn motorrijtuigenverzekering in acht te nemen. Dit houdt in dat de autoverzekering in Nederland een vertegenwoordiger aanstelt om de schadeclaim af te handelen. Deze vertegenwoordiger zal dan contact zoeken met de verzekeraar van de buitenlandse tegenpartij. Indien de schuld echter aan jouw kant ligt, kan het zijn dat de buitenlandse tegenpartij een wettelijke schadeclaim indient. In dat geval werkt dit proces volgens de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Deze polis is geldig op alle landen die zich bevinden in de zogenaamde Europese Economische Ruimte (EER). Daarnaast doet ook Zwitserland mee. Als de autoverzekeraar van de buitenlandse tegenpartij niet behoort tot de EER, moet je je mogelijk rechtstreeks wenden tot de buitenlandse verzekeraar.

Groene kaart
De groene kaart kwam in dit artikel al eerder aan bod. Als de bestuurder uit Nederland verantwoordelijk is voor het letsel of de materiële schade, mag de tegenpartij de bestuurder aansprakelijk stellen. Europees gezien werkt dat middels het groenekaartsysteem. In Europa regelt het Cobx de afhandeling van deze schadeclaims.

Het Cobx zal deze claim dan vervolgens neerleggen bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Zij sturen deze informatie dan weer door naar de eigen autoverzekeraar.

Tijdens het ongeval zelf
Wie betrokken is bij een verkeersongeval, moet net als in Nederland een aantal gegevens opnemen. Op deze manier gaat het afwikkelen van de schadeclaim een stuk gemakkelijker en sneller. Net als in Nederland is het noodzakelijk het schadeformulier erbij te pakken. Het gaat hier echter om de Europese variant van het schadeformulier.

Het is belangrijk het schadeformulier eerlijk in te vullen en te ondertekenen. Dit kan niet leiden tot problemen, zolang beide partijen een kopie van het schadeformulier bewaren. Op deze manier is het gemakkelijk om verzekeringsinformatie over informatie over de toedracht van het ongeval uit te wisselen. Als het lukt hierover een overeenstemming te bereiken, kan een claim veel sneller behandeld worden.

Het kan zijn dat deze formulieren niet voor handen zijn. Neem in dat geval contact op met de plaatselijke politie, en schrijf de verzekeringsinformatie van de tegenpartij op. Schrijf bovendien ook de informatie op die de lokale politie verstrekt heeft.

Weer thuis?
Bij thuiskomst zal de autoverzekeraar een vertegenwoordiger contact met je opnemen. Het is nuttig de eigen autoverzekeraar ook even naar de claim te laten kijken. Zij kunnen mogelijk helpen via de motorrijtuig- of rechtsbijstandverzekering.

Via het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars is het mogelijk de contactgegevens van de tegenpartij op te vragen. Deze informatie is namelijk te achterhalen via het kenteken en het merk en model van het voertuig. Om deze reden is het belangrijk de informatie over het voertuig op te schrijven tijdens het ongeval.

Loop je zelf schade, maar heb je geen gegevens, dan kun je aankloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze waarborgt dan de schade als de buitenlandse tegenpartij onverzekerd blijkt te zijn.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.