Onderzoek populariteit zelfrijdende auto

Inleiding

Dit onderzoek is uitgevoerd door Goedkoopsteautoverzekering.net om de behoefte aan en de verwachtingen over de zelfrijdende auto in Nederland te meten. Het doel was om erachter te komen in hoeverre men zich in de toekomst in een zelfrijdende auto ziet rijden en in hoeverre men zich veilig verwacht te voelen in een zelfrijdende auto. Aan het onderzoek namen 1000 automobilisten deel via een ISO gecertificeerd panel.

De autobranche blijft zich innoveren. Een van de nieuwste innovaties is de zelfrijdende auto. Een zelfrijdende auto is een voertuig dat wordt bestuurd door een zelfbesturingssysteem en daarom in staat is om het voertuig van A naar B te brengen zonder menselijke tussenkomst. De zelfrijdende auto is een veelbesproken onderwerp, maar is Nederland eigenlijk wel klaar voor de zelfrijdende auto?

Gegevens respondenten

De 1000 respondenten zijn gelijkmatig verdeeld in geslacht. 50 procent van de ondervraagden was man en 50 procent was vrouw. Alle ondervraagden hadden een leeftijd van 18 jaar of ouder. Er was een mooie spreiding tussen de leeftijdscategorieën te zien, zie onderstaande figuur. Het overgrote deel van de respondenten kwam uit het westen van het land. De steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking door de gelijkmatige verspreiding tussen geslacht, leeftijd en woonregio. De resultaten mogen daarom gegeneraliseerd worden naar de gehele Nederlandse bevolking.

 

 

De toekomst van de zelfrijdende auto in Nederland

Uit de analyses is gebleken dat 70 procent van de respondenten bekend is met de zelfrijdende auto. Dit stemt in met de verwachting, aangezien het onderwerp dagelijks in het nieuws is.

Ook is naar voren gekomen dat maar liefst 30 procent van de Nederlanders zichzelf binnen 15 jaar in een zelfrijdende auto verwacht. In onderstaande figuur zijn de gegeven antwoorden grafisch weergegeven. Opvallend is dat dit vooral geldt voor personen tot 38 jaar. Personen boven de 38 jaar achten de kans om in een zelfrijdende auto te rijden aanzienlijk kleiner. Een verklaring hiervoor is dat de zelfrijdende auto een innovatie is welke nog tijd nodig heeft om verder ontwikkeld te worden en  daadwerkelijk op de markt te verschijnen. Oudere mensen zien deze innovatie waarschijnlijk aan zich voorbij gaan. Tevens is het opvallend dat gemiddeld 30 procent van de personen met een auto in de hogere prijsklasse zichzelf in een zelfrijdende auto ziet. Dit in vergelijking tot 10 procent van de personen met een auto in de lagere prijsklasse.

Veiligheid

Tevens vroegen wij de respondenten of zij zich veilig verwachten te voelen in een zelfrijdende auto. Uit de resultaten kwam naar voren dat 30 procent van de mannen en 16 procent van de vrouwen zich veilig verwacht te voelen in een zelfrijdende auto. Dit percentage is nog relatief laag, aangezien het risico op ongevallen verminderd kan worden. Een verklaring voor dit lage percentage kan zijn dat er nieuwe technologieën aan de zelfrijdende auto te pas komen kan het voor de consument een tijdje duren voor zij aan het nieuwe besturingssysteem wennen en dit vertrouwen. In onderstaande figuur zijn de gegeven antwoorden grafisch weergegeven.

Verzekering  

Als laatst bleek uit het onderzoek dat 28 procent verwacht dat de verzekering voor een zelfrijdende auto goedkoper wordt dan voor een reguliere auto. Een verklaring hiervoor is dat het risico op ongevallen met 80 procent verminderd kan worden door de zelfrijdende auto. De meeste auto-ongelukken worden namelijk veroorzaakt door het menselijk handelen. Door een kleinere kans op ongevallen zal de verzekering waarschijnlijk lager uitvallen. In onderstaande figuur zijn de gegeven antwoorden grafisch weergegeven.

 

 

 

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013