Nederlandse verkeersdrukte zorgt voor minder doden dan in de Verenigde Staten

Nederlandse wegen veiliger ondanks toename verkeersdrukte

Door de aantrekkende economie en dalende benzineprijzen, ziet men wereldwijd een toenemende verkeersdrukte. In Nederland zijn er binnen vier jaar 120.371 particuliere auto’s bijgekomen. Ondanks de toename van het verkeer op de Nederlandse wegen, daalt het aantal verkeersongevallen waar doden of ernstige gewonden vallen. In de Verenigde Staten vindt juist het tegenovergestelde plaats. Zij ziet de verkeersdrukte en het aantal verkeersongevallen drastisch toenemen. Verwacht wordt dat dit jaar 40.000 Amerikanen zullen omkomen bij een verkeersongeval.

Veranderende wegen

Goedekoopsteautoverzekering.net onderzocht het verschil tussen de Amerikaanse verkeerscijfer en de Nederlandse. Opmerkelijk is dat de VS lager scoort op de verkeersveiligheidsfactoren dan Nederland. De factoren bestuurder en kwaliteit van de wegen zorgen er in de Verenigde Staten voor dat er een verhoogd risico ontstaat op verkeersongelukken. De Verenigde Staten laat jonge onervaren bestuurders deelnemen aan het verkeer. Jongeren in de VS mogen al op hun 16e een auto besturen. Op die leeftijd beschikken zij nog over onvoldoende ervaring om verkeerssituaties en bijkomende gevaren in te schatten. Daarnaast zorgen de staten ervoor dat de situatie op de weg gevaarlijker wordt. De staten in de VS zijn bevoegd om de maximum snelheid van wegen aan te passen. Het afgelopen jaar zag National Safety Council dat een groeiend aantal staten de snelheden ook daadwerkelijk hebben aangepast. De Nederlandse overheid scoort goed wat betreft de verkeersveiligheidsfactoren. Zo mogen Nederlandse jongeren pas vanaf hun 18e levensjaar zelfstandig een auto besturen. De Rijksoverheid investeert in de infrastructuur een het verbeteren van de (provinciale) wegen. Ze evalueert met kritische blik de maximum snelheden op bepaalde wegen en waar nodig wordt de snelheid aanpast. Op deze manier creëert de overheid, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, een veilige omgeving voor verkeersdeelnemers. Hierdoor neemt de kans op een ongeluk juist af.

Ten alle tijden gefocust

In de periode 2012-2013 zag men het aantal verkeersdoden en ernstige gewonden in Nederland fors afnemen. Dit komt mede door de campagnes van de Rijksoverheid. Zij probeert weggebruikers bewuster te maken over de gevaren van afleiding, wanneer men deelneemt aan het verkeer. Uit onderzoek van SWOV blijkt dat er in Nederland gemiddeld tientallen weggebruikers in een dodelijk verkeersongeval terechtkomen, die veroorzaakt wordt door niet oplettende verkeersdeelnemers. Dit aantal ligt in de Verenigde Staten vele malen hoger. Een kwart van alle verkeersongelukken in het eerste gedeelte van 2015 werd veroorzaakt door telefoongebruik tijdens het rijden.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013