Mannen VS Vrouwen: Wie maken de meeste brokken?

Mannen vinden zichzelf de beste bestuurders. En eigenlijk zijn vrouwen het daarmee eens. Dit blijkt uit onderzoek van de ANWB uit 2016. Maar wie veroorzaakt nou echt de meeste ongelukken? Goedkoopsteautoverzekering.net zocht het uit.

Door de jaren heen hebben veel onderzoekers zich bezig gehouden met de vraag wie het meest veilig rijdt. Zo zocht het CVS in de periode van 2004-2006 uit wie meer schade had geclaimd, mannen of vrouwen. Bij mannen tussen de achttien en twintig jaar bleek dit te gaan om 25 procent, terwijl dit percentage bij vrouwen op slechts 13 procent lag. Ook het gemiddelde schadebedrag lag hoger bij mannen. Dit ging om bijna 4.000 euro, terwijl dit bij vrouwen 2000 euro betrof.

Hier kan tegen in worden gebracht, dat het ook kan zijn dat mannen nou eenmaal meer schadeclaims doen dan vrouwen. In plaats van dat ze meer schade veroorzaken. Om de daadwerkelijke schade te bekijken, onderzocht SWOV het aantal ongelukken waarvoor mannen en vrouwen verantwoordelijk waren. In de periode van 2006-2008
bleek dat mannelijke bestuurders onder de 25 jaar 2,5 keer vaker betrokken zijn bij een ernstig ongeval. Vanaf dertig jaar ligt het ongevalsrisico juist hoger bij vrouwen, maar dit gaat om een klein percentage.

Dat vrouwen veiliger rijden, wordt bevestigd in een recent onderzoek van de Britse verzekeringsmaatschappij Privilege. Dit onderzoek toonde bijvoorbeeld dat vrouwen in 79 procent van de gevallen in hun spiegels kijken, waar mannen dat slechts in 46 procent van de gevallen doen. Ook stoppen meer vrouwen voor het stoplicht die op oranje gaat. Dit gaat om 85 procent, terwijl mannen slechts in 44 procent van de gevallen stoppen.

Wel hebben mannen over het algemeen een beter observatievermogen. Een belangrijke vaardigheid, aangezien ‘niet opletten’ met 22 procent de grootste veroorzaker is van schade door onveilig rijden. Dat blijkt uit het onderzoek van de ANWB. Mannen zien bijvoorbeeld sneller of iemand in hun dode hoek rijdt. Dit gaat om 82 procent van de mannen, waar vrouwen een score van 71 procent hadden.

Maar over het algemeen, rijden vrouwen -tegen de verwachting in- toch veiliger. Dit is ook de reden dat er speciale autoverzekeringen voor vrouwen zijn ontwikkeld. Het idee is dat vrouwen minder schade berokkenen, door een veiligere rijstijl. De verzekering Zij Rijdt Beter kan bijvoorbeeld daarom de premie laag houden.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013