Mannen of vrouwen, wie zijn er veiliger op de weg?

Doordat er teveel schade werd gereden is ‘Queens of the Road’, een autoverzekering speciaal voor vrouwen, met ingang van januari dit jaar gestopt. Queens of the Road kon het grote aantal schadeclaims van de dames niet meer aan. Een andere autoverzekeraar speciaal voor vrouwen, Onna-Onna, stelt dat vrouwen juist veiliger rijden dan mannen. Goedkoopsteautoverzekering.net zocht naar de waarheid achter vijf vooroordelen over mannen vs. vrouwen in het verkeer.

Vrouwen rijden minder vaak schade dan mannen

Waar! Uit cijfers van 2006 van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek* blijkt dat mannen vaker schade rijden dan vrouwen. Zij vergeleken het claimgedrag van 150.000 automobilisten met een WA-verzekering. Mannen in alle leeftijdscategorieën reden aanzienlijk vaker schade dan vrouwen. In de jongste leeftijdsgroep (18-20) is het verschil het grootst, 25% van de mannen tegenover 13% van de vrouwen had schade gereden. Niet alleen het aantal claims, maar ook het gemiddelde schadebedrag ligt aanzienlijk hoger bij mannen. Mannen claimden gemiddeld 4000 euro, vrouwen 2000 euro.

Mannen zijn vaker bij zware ongelukken betrokken

Gedeeltelijk waar. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) houdt statistieken bij van ernstige auto-ongevallen. De ongevallen zijn opgesplitst naar leeftijdsgroep en geslacht van de automobilist. Bij jonge mannelijke bestuurders onder de 25 is het inderdaad zo dat ze meer kans om bij een ongeval betrokken te raken, namelijk 2,5 keer vaker dan jonge vrouwen. In de leeftijdscategorie 30+ ligt het ongevalsrisico voor vrouwelijke automobilisten juist hoger dan voor mannen. Wanneer beide groepen worden samengenomen is er echter geen verschil meer. Vrouwen en mannen zijn dan even vaak betrokken bij ernstige ongevallen, namelijk 131 keer per miljard kilometer.

Mannen rijden vaker met een borrel teveel op

Waar! Volgens het Trimbos rijden mannen vaker onder invloed dan vrouwen. Van alle mannen die worden aangehouden bij een alcoholcontrole is 2.8% onder invloed tegenover 1.5% van de vrouwen. Volgens verkeerspsycholoog Wildervanck nemen mannen meer risico in het verkeer en dat is ook terug te zien in het percentage mannen met alcohol op in verkeer.

Vrouwen zijn slecht in inparkeren

Waar! Onderzoek van ‘Driving Standards Agency’ toont aan dat vrouwen vaker tijdens hun rij-examen zakken voor problemen met inparkeren. Daarnaast doen vrouwen aanzienlijk langer over het inparkeren en

Mannen zijn beter in autorijden

Waar! Volgens verkeerspsycholoog Cees Wildervanck kunnen mannen beter autorijden dan vrouwen. Ze hebben meer gevoel om met mechaniek om te gaan. Toch als er naar de het aantal gereden kilometers kijkt, maken mannen meer ongelukken. Mannen kunnen dus beter rijden, maar ze doen het gewoon niet.

* Zoals vermeld stammen deze cijfers uit 2006, de statistieken kunnen inmiddels veranderd zijn.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013