Kiezen: onderzoek of gezond verstand?

In verzekeringsland zijn er tal van autoverzekeringen en autoverzekeraars. Keuze genoeg, misschien zelfs teveel keuze. Welke autoverzekering is nu eigenlijk het best? Wat heeft u nodig? Sommige verzekerden laten zich leiden door medeverzekerden. Hun ervaringen zijn vaak doorslaggevend bij het overstappen.

De ANWB
Een autovergelijkingssite meldt dat de ANWB is uitgeroepen tot beste verzekeraar van dit moment. De consument gaf in een online enquête aan erg tevreden te zijn over de huidige autoverzekering. Daarbij gaven verzekerden aan vooral te spreken te zijn over de ANWB, met een gemiddeld rapportcijfer van 7.7.

De verzekeraar kwam volgens de vergelijkingssite vooral aan het hoge cijfer door de kwaliteit en de manier waarop deze omgaat met het afhandelen van schadeclaims. Dat is namelijk eenvoudig en duidelijk. Daardoor blijven verzekerden goed op de hoogte van de status van de claim. Daarnaast keert de autoverzekeraar het schadegeld snel uit.

Andere verzekeraars
Andere grote favorieten onder consumenten zijn onder anderen REAAL en Allianz. REAAL zou volgens de respondenten van het onderzoek het vriendelijkste en meest beleefde personeel hebben. Daarnaast omschrijft de consument de service bij deze verzekeraar als ‘deskundig’. Allianz kreeg evenals REAAL een 7.6. Daarna volgen de Achmea- en Delta Lloydgroepen met een 7.5. ASR kreeg een 7.4.

Daarmee is te zeggen dat consumenten over het algemeen tevreden lijken te zijn over hun autoverzekeraar. In het hele onderzoek van de vergelijkingssite kwam geen verzekeraar voor die onvoldoende scoort. Dat blijkt ook uit het aantal klachten dat verzekerden hebben ingediend. Nog geen vijf procent van de ondervraagden zou het afgelopen jaar een klacht hebben ingediend bij de verzekeraar.

Oppassen – het is een onderzoek!
Dat klinkt allemaal fantastisch. Een onderzoek van een vergelijkingssite, die aan haar eigen bezoekers vroeg welke autoverzekeraar het best is. Het is raadzaam om daar mee op te passen. U weet als lezer nooit hoe objectief een onderzoek is. Het ene onderzoek is objectiever dan het andere. Daarom is het goed om uit te gaan van de persoonlijke situatie in plaats van de mening van anderen. Over het algemeen biedt de Consumentenbond trouwens een objectief, eerlijk beeld.

Voer liever op een vergelijkingssite in waar u woont, wat het kenteken is, wat uw geboortedatum is en andere persoonlijke informatie. Dan krijgt u direct te zien bij welke autoverzekeraar u het voordeligst uit bent.

Onze beoordeling
Een onderzoek geeft een soort ‘foto’ van de situatie op dit moment. Dat kan veranderen. Daarom heeft AutoverzekeringBerekenen een module die de beoordeling van de verzekerde direct weergeeft. Zo bent u altijd op de hoogte van het cijfer op dit moment. Op het internet zijn verschillende recensies te lezen van medeverzekerden. Het is goed om daar kennis van te nemen.

Of het aantal klachten genoemd in het onderzoek daadwerkelijk aan de orde is, is maar zeer de vraag. Waarschijnlijk klagen Nederlanders veel meer bij verzekeraars dan het onderzoek aangeeft. Daarnaast bestaan er allerlei bemiddelingswebsites die er voor zorgen dat de klacht daadwerkelijk bij de autoverzekeraar terecht komt. Dat zijn ook wel degelijk klachten, maar ze bereiken de autoverzekeraar niet via de officiële weg.

Niet goed op de hoogte
De afgelopen jaren kwam onder anderen de Consumentenbond met een onderzoek waar uit bleek dat verzekerden over het algemeen niet goed op de hoogte zijn over het verzekerden. Bijna de helft van de verzekerden zegt alleen een WA-verzekering te hebben. Een goede tien procent daaronder heeft een beperkt cascoverzekering en bijna dertig procent zegt een volledig cascoverzekering te hebben afgesloten. De meeste consumenten geven aan geen flauw idee  te hebben hoeveel geld ze kwijt zijn aan de autoverzekering. 43% van de verzekerden weet niet welke schade de verzekering eigenlijk dekt.

Altijd bij dezelfde verzekeraar
De meeste verzekerden hebben nog nooit een overstap gemaakt naar een andere autoverzekeraar. Wel geeft drie tiende aan wel over te stappen als het verschil 1 tot 10 euro per maand bedraagt. En het percentage overstappers stijgt zodra er meer te besparen valt. Slechts een klein deel van de verzekerden geeft in verschillende onderzoeken aan niet alleen te willen overstappen op basis van de prijs. Die laatste groep is verstandig. Een autoverzekering kiezen op prijs èn dekking geeft een grotere besparing dan alleen de keuze voor de goedkoopste.

De meeste verzekerden zijn ook gevoelig te zijn voor lokkertjes. Ruim 40% wil best overstappen als daar een smartphone, tablet of geldbedrag tegenover staat.

 

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.