Kan ik een autoverzekering afsluiten als ik een rijontzegging heb gehad, een strafblad heb of veel schade heb veroorzaakt?

Heb ik een probleem met het afsluiten van een autoverzekering als ik een rijontzegging heb (gehad), een strafblad heb of veel schade heb veroorzaakt?

Verzekeraars hechten veel belang aan de zogenaamde moraliteit van een verzekerde. Dat betekent dat zij bij de acceptatie van een verzekering erg goed kijken naar strafbare feiten die in het verleden door de aanvrager van de verzekering zijn gepleegd of als iemand heel veel schuldschades heeft veroorzaakt. Als de feiten niet al te lang geleden hebben plaatsgevonden (meestal zo`n 5 jaar) dan zal de verzekeraar je niet accepteren. Als het langer is geleden dat de feiten hebben plaatsgevonden dan zijn sommige verzekeraars soms wel bereid de verzekering aan te gaan.

Ik ben afgewezen door verschillende verzekeraars, wat nu?

Als er geen verzekeraar is die bereid is je verzekering te accepteren dan kan je nog naar 1 verzekeraar, De Vereende. Deze verzekeraar biedt maatwerkproducten aan waarbij de premie wordt gebaseerd op de feiten die zich hebben voorgedaan en aan de hand daarvan wordt een premie opgeven en de specifieke voorwaarden. Je kan je auto alleen WA verzekeren bij De Vereende. De premie ligt hoog en vrijwel altijd zal voordat er dekking is voor de verzekering worden geëist dat de premie is betaald (alleen jaarbetaling is mogelijk) en een eigen risico in een depot is gestort. Na een aantal jaren zonder problemen bij De Vereende is het weer mogelijk om een normale verzekering af te sluiten. De Vereende heeft geen plicht om je aanvraag te accepteren. Hoewel het weinig voorkomt hebben zij dus wel de mogelijkheid de aanvraag in zeer ernstige gevallen af te wijzen en dus niet te accepteren.

Ik heb een melding in het Centraal Informatie Systeem (CIS), wat is dat?

De Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) is een stichting voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. De CIS-databank beheert gegevens die voor haar deelnemende verzekeraars en gevolmachtigden van belang kunnen zijn.

Onder voorwaarden stelt CIS de bij haar opgeslagen gegevens beschikbaar aan haar deelnemers en bijvoorbeeld aan politie en justitie. De deelnemers zijn verzekeraars en gevolmachtigden en door het CIS-bestuur erkende organisaties.

Uiteraard stelt CIS de beheerde persoonsgegevens ook beschikbaar aan de consument als een verzoek tot inzage wordt gedaan door deze consument.

Meer informatie over het CIS kan je hier vinden

Tot slot

Geef de verzekeraar als je daar een autoverzekering aanvraagt alle informatie waar ze naar vragen. Zoals uit het voorgaande blijkt zijn er verschillende systemen waarin gegevens worden bijgehouden die verzekeraars gebruiken om te bepalen of je aanvraag kan doorgaan. Je kan veel problemen krijgen in de toekomst als je niet (helemaal) eerlijk bent geweest.

 

 

Terug naar overzicht