Internet of Things moeten kosten verzekeraars verder drukken

Recentelijk is bekend geworden dat autoverzekeraars onder druk staan, door de grote verliezen die de verzekeringsmaatschappijen hebben geleden. Hierdoor werd de kans groot geacht dat de autoverzekeringspremies zouden stijgen. Verzekeraars komen met allerlei oplossingen om de kosten te drukken. Eén van die oplossingen is het Internet of Things (IoT). Het IoT is een netwerk van fysieke objecten gekoppeld aan elektronica, waardoor het mogelijk wordt dat objecten data verzamelen en delen.

Het delen en verzamelen van data, oftewel transparantie, blijkt hedendaags een voorwaarde voor bedrijven en klanten om een vertrouwelijke relatie te onderhouden. Ook het mobiele kanaal blijkt voor alle verzekeraars een weg die ze moeten inslaan om succesvol te blijven. Verschillende soorten mobiele apps blijken namelijk uit de grond te schieten, met steeds uitgebreidere functies. Veel van deze apps zijn er om het gemak en de kosten voor de verzekerde en de verzekeraar te drukken. Goedkoopsteautoverzekering.net zet deze apps, hun functies en succesfactoren op een rij.

Informatieve apps

Ten eerste bestaan er de informatieve apps. Elke verzekeraar heeft inmiddels een informatieve app waarop de verzekerde zijn autoverzekering kan inzien. Daarnaast kan via de app informatie worden opgezocht in het geval van calamiteiten, schade of pech. Ook kan de dichtstbijzijnde hulplocatie opgevraagd worden in geval van nood of een afspraak gemaakt worden voor een reparatie. Daarnaast staat de app klaar om eventuele vragen te beantwoorden of een medewerker te spreken. Met deze apps proberen verzekeraars de relatie en het contact tussen hen en de consument zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Schade melding apps

Ten tweede zijn de schade melding apps in opkomst. Deze apps zijn ontwikkeld om het papieren schadeformulier te vervangen. Met deze app is het mogelijk om alle soorten aanrijdingen te melden. Hierdoor lijkt het op papier invullen en tekenen van de voorgevallen situatie verleden tijd. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen zijn namelijk bij de nieuwe app aangesloten. Met deze apps wordt het proces om een schade te melden voor de consument vergemakkelijkt.

Rijgedrag apps

Als laatste zijn de rijgedrag apps zich enorm aan het ontwikkelen. Rijgedrag apps doen zich voor in twee soorten. Ten eerste zijn er apps ontwikkeld welke het rijgedrag van de bestuurder registreren. Enkele zijn al gelanceerd, terwijl andere verzekeringsmaatschappijen rijgedrag apps nog aan het ontwikkelen zijn. Door het rijgedrag van de bestuurder te registreren, via een kastje in de auto, wordt de rijstijl van de bestuurder bekend. Zo kan premieverlaging verdiend worden aan de hand van goed rijgedrag. Hiermee willen verzekeraars goed rijgedrag stimuleren en het aantal schades omlaag brengen. Hiermee zal uiteindelijk de verzekering en de verzekeraar baat bij hebben.

Tot slot is AutoModus app beschikbaar. Deze app van Interpolis moet de verkeersongevallen door smartphone gebruik doen verminderen. De kans op een verkeersongeval blijkt namelijk 3,6 keer zo groot wanneer de bestuurder wordt afgeleid door de smartphone. De app kan gratis worden gedownload in de App Store en Google Play en werkt als volgt: voordat de bestuurder gaat rijden moet de app worden aangezet. De app komt dan in ‘automodus’ te staan, waardoor het scherm vergrendeld is. Deze vergrendeling kan ten alle tijden opgeheven worden, maar er wordt wel een waarschuwing gegeven. Telefoontjes en berichtjes worden gewoon ontvangen, maar de app blijft een waarschuwing afgeven wanneer de bestuurder deze wilt openen. De ontwikkelaars van de app hebben dit met opzet gedaan, omdat zij vinden dat het de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder blijft om tijdens het rijden de smartphone te gebruiken. Het doel van deze app is het verminderen   van het aantal verkeersongevallen. Minder verkeersongevallen betekent namelijk minder autoschade, waardoor er minder bij de verzekeringen gedeclareerd zal worden. Het gebruik van de AutoModus app zal daarom in het voordeel van bestuurder en verzekeraar zijn.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013