Het eigen risico bij een autoverzekering: hoe zit dat?

Wie een autoverzekering aanvraagt, krijgt te maken met het begrip ‘eigen risico’. Dat is het bedrag dat de verzekerde zelf betaalt als hij of zij schade heeft of schade veroorzaakt. Meestal is het eigen risico een vast bedrag per geval van schade. Vaak kunt u – net als bij zorgverzekeringen – het eigen risico zelf verhogen. Maandelijks kost de autoverzekering dan minder, omdat de verzekerde dan een korting krijgt op de premie van de autoverzekering.

Een bedrag of percentage
In de meeste gevallen is het eigen risico een vast bedrag per schadegeval. Zo kost bepaalde schade bijvoorbeeld 150 euro. Maar even vaak komt het eigen risico voor als een percentage van het verzekerde object. Dat kan bijvoorbeeld 5% van de cataloguswaarde van de auto zijn. Hoe dat precies zit, ligt aan de dekking die u afsluit.

Over het algemeen hanteert geen enkele autoverzekeraar het eigen risico bij de WA-verzekering. Vaak is een eigen risico wel van toepassing op schade die onder een eventuele beperkt cascodekking valt. Daar kunt u dan ook uw eigen risico vrijwillig bij verhogen. Dan krijgt u premie korting. Sommige autoverzekeraars gaan heel ver in het bepalen van het eigen risico: u kunt bij die autoverzekeraars zelfs het eigen risico in zijn geheel afkopen. Dan betaalt u een hogere premie, maar betaalt u helemaal niets bij cascoschade.

Waarom een eigen risico?
De autoverzekeraar probeert de schadelast te beperken. Het invoeren van het eigen risico is één van de middelen om het aantal uitkeringen omlaag te brengen. Op die manier hoeft de verzekeraar minder aan schade uit te keren en sluit de verzekeraar uitkeringen voor kleine schades uit. Die kleine schades brengen namelijk vaak hoge administratieve kosten met zich mee. Het eigen risico heeft ook een schrikeffect; veel verzekerden zijn zich bewuster van de kosten van schade. Daardoor gaan ze – in theorie – voorzichtiger rijden.

Extra hoog eigen risico voor jongeren
Jongeren tot en met 24 jaar betalen veel meer eigen risico dan andere bestuurder. Het verhoogde eigen risico komt vaak nog eens bovenop het standaard eigen risico. Stel dat het eigen risico standaard 250 euro is. Het extra eigen risico is 70 euro. De jonge verzekerde betaalt in geval van schade dan de eerste 220 euro zelf. Ongeacht of de verzekerde nu zelf schuld heeft aan de schade of niet. Het eigen risico gaat dus bijna altijd op.

We formuleren het expres als ‘bijna altijd’, want er zijn uitzonderingen. Zo geldt het eigen risico bijvoorbeeld niet voor schade die onder de beperkt cascodekking valt. Dat soort schades zijn namelijk vaak niet door de bestuurder zelf veroorzaakt, maar vaak is de schade het gevolg van diefstal of brand.

Wanneer geldt het eigen risico?
Of het eigen risico opgaat, hangt af van meerdere factoren. De autoverzekeraar kijkt bijvoorbeeld naar de oorzaak van de schade, maar ook naar de leeftijd van de bestuurder en of het eigen risico is afgekocht, of dat de verzekerde deze juist vrijwillig heeft verhoogd.

Een aantal verzekeraars geeft toestemming om het eigen risico te laten vervallen als er sprake is van diefstal, inbraak of joyriding, maar dan is de voorwaarde wel dat de auto goed beveiligd is. Daarnaast betaalt de verzekerde soms een lager of helemaal geen eigen risico. Dat is aan de orde als de verzekerde de schade aan de auto laat herstellen bij een gecontracteerd herstelbedrijf. De autoverzekeraar heeft vaak afspraken met een herstelbedrijf. Ze hebben afspraken over de prijs en hoe de schade wordt hersteld. Daardoor kan het eigen risico komen te vervallen.

De voorwaarden
Hoe het eigen risico precies geldt bij uw autoverzekering, staat beschreven in de polisvoorwaarden. Daarom is het goed om de voorwaarden goed door te lezen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Daarnaast is het zo dat voor leaseauto’s andere regels gelden dan voor particuliere auto’s. Datzelfde geldt voor ruitschade.

Vergelijken
Weten welke zorgverzekeraar het best bij u past? Dan is het goed om autoverzekeringen te vergelijken. Via de module op AutoverzekeringBerekenen ziet u precies welke autoverzekeraar in uw situatie het voordeligst is.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.