Helft Nederlanders bereid gegevens te delen met verzekeraars

De hoeveelheid data die wordt opgeslagen door verzekeraars groeit exponentieel. Om steeds meer informatie over klanten te vergaren, zetten verzekeraars in toenemende mate apparatuur in. Big data wordt steeds belangrijker om premies te berekenen en verzekeraars mogen daarin behoorlijk ver gaan. Hoe completer het beeld van menselijk rijgedrag is, des te meer geld dit waard is. Het nemen van besluiten op basis van gekoppelde gegevens kan wellicht voelen als discriminatie, maar het is niet in strijd met de wet als verzekeraars gebruik maken van een risicoprofiel. Dit blijkt uit onderzoek van goedkoopsteautoverzekering.net, die de toenemende rol van big data in de verzekeringsmarkt nader onder de loep neemt. Transparantie lijkt het sleutelwoord om het vertrouwen van de consument te winnen.

Premie berekenen met big data

Het gebruikelijke verdienmodel van verzekeren staat behoorlijk onder druk. Op dit moment kunnen premies nog worden berekend op basis van standaard persoonsgegevens. Maar gegevens over het rijgedrag zullen in de toekomst veel waardevoller zijn. Deze gegevens zullen worden gebruik voor technologische innovaties en hierdoor zullen consumenten minder schade rijden. Door het digitale tijdperk verandert de verzekeringsmarkt, de concurrentie van vergelijkingssites en autofabrikanten wordt alleen maar groter. In ruil voor een gunstigere premie is circa de helft van de Nederlandse autobezitters bereid om persoonlijke gegevens te delen met verzekeraars. (Bron: Digital Prize, PwC Nederland) Verzekeraars worden steeds creatiever om aan gedragsgegevens te komen. Om het rijgedrag van automobilisten in kaart te brengen biedt Achmea klanten aan een meetkastje in de auto te plaatsten. Zodra deze gedragsgegevens worden gedeeld krijgen klanten premiekorting op hun autoverzekering.

Potentieel risico big data

Een van de grootste problemen van big data blijft privacy waarborging. Zodra er conclusies worden getrokken uit analyses van big data, wordt er niet altijd bij stil gestaan hoe een bepaalde conclusie tot stand is gekomen. Dit en correlaties tussen data die als ‘waarheid’ wordt beschouwd, kunnen voor misverstanden zorgen. Besluiten van verzekeraars op basis van gekoppelde big data gegevens, kunnen voor de consument gevolgen hebben. Het kan voorkomen dat klanten beperkte keuzemogelijkheden krijgen, doordat gedrag uit het verleden invloed heeft op het heden. Maar ook door ongelijkheid, werkloosheid, onverzekerbaarheid en zelfs discriminatie. Maar volgens het Juridisch Loket is er geen sprake van discriminatie wanneer een premie (wellicht ten onrechte) hoger uitvalt, omdat big data een correlatie legt met een hoger risico profiel. “Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht, godsdienst, handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras, burgerlijke staat of seksuele voorkeur. Het is niet in strijd met de wet dat verzekeraars gebruik maken van een risicoprofiel. Verzekeraars kunnen aan de hand van het risicoprofiel namelijk een premie vaststellen die past bij de verzekerde.” Aldus het Juridisch Loket. Het komt er dus op neer wie, vanwege privacy, niet wil dat een organisatie allerlei gegevens over zijn gedrag bezit, meer moet betalen. Elk jaar komen er weer nieuwe gegevens bij. Organisaties moeten dan ook uitkijken voor hackers, het gevaar van gegevensdiefstal wordt steeds groter. Wie weet wat hackers allemaal met deze gegevens kunnen verrichten.

Hoever mag een autoverzekeraar gaan?

Verzekeraars zien duidelijk kansen en consumenten eerder een schending van hun privacy. Big data biedt enorme mogelijkheden voor organisaties: klanten kunnen zeer gedetailleerd in kaart worden gebracht. Maar hoever mag je als autoverzekeraar gaan? “Waar de grens ligt, is lastig te beoordelen. In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens moeten omgaan. Uitgangspunt bij deze wet is een minimale inbreuk op privacy door minimaal gebruik van persoonlijke gegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze wettelijke regels.” Aldus het Juridisch Loket.

Doordat het gebruik van data uit diverse bronnen toeneemt, wordt het voor de consument steeds onduidelijker hoe premies daadwerkelijk tot stand komen. De consument die het nog niet zeker weet om de gegevens van zijn of haar rijgedrag te delen, heeft hierdoor te weinig handvatten om een keuze te maken. De belangrijkste stap is vertrouwen. Het zou de klant ten goede komen als verzekeraars transparant zouden zijn en inzicht geven in het big data-proces, want wat verzamelen ze precies? Het consumentenvertrouwen groeit bij correct gebruik van klantgegevens waarbij de privacy van klanten goed wordt bewaakt. Als een klant het nut inziet van het geven van data, weet wat er met zijn of haar data gebeurt en toestemming geeft, kunnen verzekeraars behoorlijk ver gaan.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013