Gaat de premie omhoog bij een claim?

Veel verzekerden snappen het niet meer: moeten ze altijd meer premie betalen na het claimen van schade? Het maakt een groot verschil of de schade verhaald kan worden, of dat de verzekeraar de schade betaalt. Hoe zit het nu eigenlijk met premiekorting aan de hand van schadevrije jaren?

Wat kost een schadegeval?
Als de verzekeraar bepaalt dat het gemelde schadegeval uw eigen schuld is, valt u terug op de bonus/malusladder. Dan stijgt de maandelijkse premie voor de autoverzekering ook. Voor ieder jaar dat u schadevrij rijdt, stapt u een trede omhoog op de ladder. Hoeveel het dan kost als u een schadegeval meldt, is moeilijk te zeggen. Dat verschilt per verzekeraar. Sommige verzekeraars hanteren een verhoging van de premie met wel 20%. Anderen verhogen de premie niet. Bijvoorbeeld als een verzekerde al veel schadevrije jaren heeft. Dan is er een buffer opgebouwd. Wat het claimen van schade voor gevolgen heeft, vindt u ook terug in de polisvoorwaarden.

Kijken naar het verleden
Hoeveel een verzekerde voor zijn of haar autoverzekering betaalt, hangt voor een groot gedeelte af van het verleden. Wie veel schade reed, moet een hogere premie betalen. Wie weinig schade reed, en daarmee de verzekeraar behoorlijk wat kosten bespaarde, krijgt een beloning. Op die manier zitten er grote verschillen in de premies die verzekerden betalen: de ene verzekerde sluit met tien schadevrije jaren op zak een autoverzekering af, terwijl een andere verzekerde met nul schadevrije jaren begint. Laatstgenoemde betaalt dan veel meer premie. Zodra u schade veroorzaakt, verliest u meerdere schadevrije jaren.

Anderen hebben schade
Stelt u zich voor: u richt schade aan met uw auto aan het voertuig van een ander. Dat doet niemand expres, maar een ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. Omdat zo’n schadeclaim niet op een verzekerde verhaald kan worden, moet de verzekeraar schadevrije jaren intrekken. U valt dan terug op de bonus/malus-ladder. Dat geldt ook als een verzekerde zijn of haar auto uitleent aan iemand anders. Bij schade wordt niet gekeken naar wie rijdt, maar naar op wiens naam de auto staat.

Eigen schade
Wie een WA Cascoverzekering heeft, kan eigen schade indienen. Een WA-verzekering vergoedt standaard niets. Zodra u zelf schade heeft, kunt u die indienen. Dan gaat dat wel ten koste van de schadevrije jaren. Denk bijvoorbeeld aan parkeerschade aan de auto, of vandalisme. Kan de schade verhaald worden? Dan heeft een schadeclaim geen gevolgen voor het eigen risico. Let op: bepaalt  de autoverzekeraar dat er sprake is van gedeelde schuld, dan heeft dit alsnog gevolgen voor uw schadevrije jaren.

Bij een beperkt casco verzekering kunt u ook eigen schade claimen. Dat heeft geen gevolgen voor het aantal schadevrije jaren en dus niet voor de hoogte van de maandelijkse premie. De verzekeraar vergoedt schade die is veroorzaakt door brand, een explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag, diefstal, joyriding, storm, overstroming, aardverschuivingen, ruitbreuk, botsingen met loslopende dieren, relletjes en opstootjes en schade door luchtvaartuigen.

Schade door iemand anders?
Heeft iemand anders in uw auto gereden en heeft hij of zij schade aangericht? Dan gaat dat ten koste van uw schadevrije jaren. In de praktijk is het namelijk erg ingewikkeld om de opgelopen schade te verhalen op de bestuurder van de auto. De aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurder draagt dan geen enkele schade. Die verzekering kent namelijk een expliciete uitsluiting van schade veroorzaakt door motorrijtuigen.

“Fraai is dat, als mijn auto is gestolen of verduisterd. Iemand anders rijdt schade en ik draai er voor op”, denkt u nu waarschijnlijk. Daar kennen veel autoverzekeringen een clausule voor. De autoverzekeraar kan namelijk de veroorzaker van schade gerechtelijk voor de schade worden aangesproken.

Bonus/malusbeschermer
Wil u graag op hetzelfde aantal schadevrije jaren blijven, ook na het claimen van schade? Dat kan door middel van een bonus/malusbeschermer. Maar dat betekent niet dat de maandelijkse premie hetzelfde blijft. Hoe het precies zit met zo’n beschermer en of het nut heeft, legt AutoverzekeringBerekenen uit in dit artikel.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.