Eenzijdig ongeval

In Nederland komen er dagelijks ongeveer net zoveel eenzijdige auto-ongelukken voor als auto-ongevallen tussen meerdere personen. In veel gevallen is de schade aan de auto soms nog erger dan bij een botsing tussen meerdere auto’s. Maar ben je als verzekerde wel verzekerd tegen deze schade? Dat zal wel moeten, zeker als je een object beschadigd hebt dat toebehoort aan Rijkswaterstaat. Bij eenzijdige ongelukken met bomen of lantaarnpalen volgt vaak een claim van Rijkswaterstaat die vergoed moet worden.

Schade melden
Net als bij een ongeluk tussen meerdere partijen is het verstandig ook bij eenzijdige ongelukken het schadeformulier van de autoverzekeraar in te vullen. Zeker bij verzwarende omstandigheden zoals sneeuwval kan dit erg nuttig zijn.

Vroeger belden automobilisten bij ieder ongeval de politie om de situatie in kaart te laten brengen. Inmiddels komt de politie alleen nog bij complexe ongelukken tussen meerdere partijen waarbij één of meerdere auto’s total loss verklaard worden.

Wel moet de schade de verzekerde melden aan de autoverzekeraar. Ook wanneer je alleen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten moet de schade gemeld worden. In veel gevallen zullen eenzijdige ongelukken gebeuren tegen objecten waarvan Rijkswaterstaat eigenaar is. Naast de schade aan de eigen auto, is de kans groot dat je ook de schade van Rijkswaterstaat moet vergoeden.

WA-autoverzekering
Bij de WA-autoverzekering wordt de schade aan de eigen auto vergoed, maar wel de schade van de ‘tegenpartij’. Bij eenzijdige ongelukken houdt dit in dat in veel gevallen de schade van Rijkswaterstaat moet worden vergoed. Ook wanneer je op een muurtje van een woonhuis botst moet er schade betaald worden. In dit geval kun je geen claim verwachten van Rijkswaterstaat, maar van de eigenaar van het muurtje.

De schade aan de eigen auto wordt echter net als bij ongevallen tussen meerdere partijen niet vergoed. De WA-autoverzekering dekt immers alleen de wettelijke aansprakelijkheid, en niet de eigen schade.

Wie ook zijn eigen schade vergoed wil hebben, kan beter ten minste een WA-cascoverzekering afsluiten. In dat geval wordt ook de schade aan de eigen auto (beperkt) vergoed. Bij een allrisk autoverzekering worden de meeste schades vergoed en ben je volledig voor een eenzijdig auto-ongeluk verzekerd.

Schadeformulier
Een veel gemaakte fout bij eenzijdige ongelukken is dat de verzekerde vaak verzuimt de schadeformulieren in te vullen. Omdat er immers geen tegenpartij is, lijkt het invullen van een schadeformulier overbodig. Zeker bij een allrisk autoverzekering kan het erg nuttig zijn deze alsnog in te vullen.

Met het schadeformulier kan de autoverzekeraar beter incasseren over in welke situatie, in welke toestand en in welke omstandigheden het ongeluk plaats heeft kunnen hebben. Het spreekt voor zichzelf dat schades die veroorzaakt zijn omdat de automobilist onder invloed was van drank of drugs, niet worden vergoed door de autoverzekeraar.

Het enige wat je niet hoeft te doen, is de gegevens van de tegenpartij in te vullen. Mochten er omstanders in de buurt zijn geweest tijdens het ongeluk, dan kun je vragen hun gegevens te noteren. Maak bovendien ook foto’s van de schade. Op deze manier heeft de verzekeraar genoeg bewijs en kan het op een veel snellere en effectievere manier de schade dekken en afhandelen.

Claimen
Het is echter maar zeer de vraag of het verstandig is elke schade bij een eenzijdig ongeluk te claimen. Stel: je staat op een parkeerplaats, trekt in een onbezonnen moment de deur open en raakt daarbij een paaltje. De enige schade is een lelijke deuk en een kleine kras in het portier van de auto.

Het is in zo’n geval te betwijfelen of het nut heeft deze schade te claimen bij de autoverzekeraar. Ook al is de schade klein, het kan al snel enkele schadevrije jaren kosten. Veel autoverzekeraars werken met een systeem van schadevrije jaren, het zogenaamde bonus-malussysteem. Hoe lager het aantal schadevrije jaren, hoe hoger de premie wordt.

Bedenk dus goed dat als je besluit een eenzijdig ongeval te claimen, dat dit behoorlijke effecten kan hebben op de maandelijks te betalen autopremie. In dit geval is het wellicht verstandiger om de schade uit eigen zak te betalen. Vraag altijd bij de verzekeraar op welke gevolgen het claimen van de schade heeft op het aantal schadevrije jaren. Dat kan op jaarbasis leiden tot een behoorlijke besparing.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.