De WAM

Zoals inmiddels al vaker beschreven is, moeten alle autobezitters in Nederland een autoverzekering afsluiten. Deze eis wordt vaak beschreven doordat het ‘in de wet staat’. Dit artikel gaat verder in over welke wet deze verplicht stelt. Deze wet wordt de Wam genoemd; de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. In deze wet staat dat iedere autobezitter een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet afsluiten. Deze wet beschermt de autobezitter tegen aansprakelijkheidskosten die hij of zij moet maken in het geval van schuld aan een aanrijding.

Verplicht
Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is voor iedereen met een auto verplicht. Om deze reden wordt deze verzekering in de volksmond doorgaans ‘autoverzekering’ genoemd, maar ook motorverzekeringen kunnen onder ‘autoverzekeringen vallen’.

Deze verplichting komt voort uit de Wam. In deze wet staan de minimumeisen beschreven waaraan een auto- of motorverzekering moet voldoen. In de praktijk betekent dit dat de auto tenminste WA-verzekerd moet worden. Bij deze verzekering wordt alleen dekking geboden tegen de wettelijke aansprakelijkheid. Dit houdt in dat schade aan het eigen voertuig niet vergoed wordt. Alleen de schade aan de tegenpartij wordt vanuit deze verzekering vergoed.

Definitie
Soms is het moeilijk te definiëren of een motorrijtuig wel of niet verzekerd moet worden. Volgens de wam is elk motorrijtuig met een mechanische of elektrische kracht een motorrijtuig dat verzekerd moet worden. Met motorrijtuigen wordt dus ook de bromfiets en een brommobiel bedoeld, maar dit betekent niet automatisch dat hiervoor ook een verzekering moet worden afesluiten.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor elektrische fietsen. Ook deze fietsen vallen onder de definitie van een motorrijtuig, maar hiervoor hoeft geen verzekering afgesloten te worden. Hoewel de definitie dus nogal ruim is, betekent dit niet dat alle voertuigen die onder deze definitie vallen ook WA-verzekerd moeten worden.
Geldigheid
Een WA-verzekering wordt doorgaans afgesloten voor een autovoertuig. Deze WA-verzekering is niet alleen in Nederland geldig, maar in heel Europa. Dit betekent direct dat wie in Duitsland een ongeluk krijgt, alsnog verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook hier geldt: alleen de schade van de tegenpartij wordt vergoed.

Voor schade aan de eigen auto betekent dit dat deze niet vergoed wordt door de autoverzekeraar. Door ten minste een WA-cascoverzekering of Allrisk autopolis af te sluiten kunnen automobilisten zich verzekeren tegen deze kosten.

De polis staat altijd vermeld op de groene kaart die de autoverzekeraar verstrekt bij het overhandigen van de polis. Op deze manier kan men in het buitenland tonen welke autoverzekering hij of zij afgesloten heeft. Bij een ongeluk – ook in het buitenland – kan degene die schade heeft de andere partij wettelijk aansprakelijk stellen.

Met het afsluiten van een autoverzekering is niet alleen de auto verzekerd. Wie op vakantie gaat met een aanhangwagen of caravan en een ongeluk krijgt, krijgt ook de schade aan de aanhangwagen of caravan vergoed. De schuld moet echter wel bij de tegenpartij liggen.

Premie
Deze polis beschermt je als automobilist tegen wettelijke aansprakelijkheid. Dit betekent dat wanneer de schuld is toegekend, de automobilist de schade niet zelf hoeft te betalen. Hiervoor moet een maandelijks bedrag aan premie betaald worden.

De premie op de auto is echter niet voor iedereen gelijk. De premie kan namelijk afhangen van het soort motorrijtuig, het soort gebruik, hoeveel kilometers er jaarlijks gereden wordt, hoe hoog de cataloguswaarde is, in welke regio de auto staat, hoe zwaar de auto is, en de leeftijd van de bestuurder.

Met de cataloguswaarde wordt de nieuwprijs van de auto bedoeld. Duurdere auto’s krijgen doorgaans ook te maken met duurdere premies. Daarnaast weegt de leeftijd van de bestuurder zwaar mee. Twee groepen betalen in ieder geval meer premie: jongeren en ouderen. Jongeren betalen meer premie vanwege de onervarenheid, ouderen betalen meer premie doordat zij statistisch gezien meer ongelukken veroorzaken.

Bewijzen
Auto’s worden verzekerd op basis van het kenteken. Registratie van het kenteken wordt verzorgd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Voor andere motorvoertuigen geldt dat er een verzekeringsplaatje wordt overlegd. Dit verzekeringsplaatje wordt overhandigd aan invalidenvoertuigen (bijvoorbeeld de scootmobiel). Daarnaast geldt dat Segways ook in aanmerking komen voor een dergelijk verzekeringsplaatje. Dit houdt ook meteen in dat het niet toegestaan is zonder motorverzekering met een Segway de weg op te gaan.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.