De drie regelingen

Bij een auto-ongeluk wordt altijd de staat van de auto beoordeeld. Het komt vaak voor dat voornamelijk bij ernstigere ongelukken de auto total loss verklaard wordt. In dat geval moet de verzekeraar een bepaald bedrag uitkeren om (een deel van) de schade te vergoeden. Dit bedrag wordt soms op basis van de aanschafwaarderegeling uitgekeerd, maar kan ook worden bepaald op basis van de dagwaarderegeling. De dagwaarde ligt doorgaans fors lager dan de aanschafwaarderegeling. Wanneer heeft de verzekerde recht op welke regeling?

Regelingen
De meeste autoverzekeraars kennen inmiddels drie soorten regelingen bij autoschades. Dat zijn: de aanschafwaarderegeling, de nieuwwaarderegeling en de dagwaarderegeling. De aanschafwaarderegeling en de nieuwwaarderegeling lijken hetzelfde, maar kennen toch belangrijke verschillen.

De dagwaarderegeling levert doorgaans het minste op, omdat dit bedrag aan afschrijving onderhevig is. Het komt zelden voor dat na een ongeluk eenzelfde auto via de dagwaarderegeling zonder financiering aangeschaft kan worden.

De aanschafwaarderegeling
De aanschafwaarderegeling is een relatief nieuw begrip in de autoverzekeringwereld.  Bij de aanschafwaarderegeling kijkt de autoverzekeraar naar het bedrag waarvoor de verzekerde de auto gekocht heeft. Dit bedrag kan soms iets hoger liggen dan de nieuwwaarde.

De aanschafwaarde wordt bepaald aan de hand van de prijs die de verzekerde voor de auto betaald heeft. De waarde kan behoorlijk lager liggen als het hier een tweedehands auto betreft. De nieuwwaarde zou in dat geval hoger kunnen liggen. Maar wanneer de auto met de nieuwwaarde te maken heeft met kortingen, kan de aanschafwaarderegeling toch hoger uitpakken.

Het doel van de aanschafwaarderegeling is dat de verzekerde binnen een korte periode weer een vergelijkbare auto kan kopen. Daarmee worden de problemen snel opgelost.
De aanschafwaarde wordt alleen gekeerd bij schades binnen 13 maanden na aankoop. Hierna heeft de verzekerde slechts recht op de dagwaarde.

De nieuwwaarderegeling
In de meeste gevallen is de nieuwwaarderegeling een stuk positiever dan de aanschafwaarderegeling. De nieuwwaarde wordt namelijk bepaald aan de hand van de prijs van een auto zoals deze in de catalogus te vinden is. In de volksmond wordt deze regeling om die reden ook wel de ‘cataloguswaarde’ genoemd.

De nieuwwaarde ligt vaak dus hoger dan de dagwaarde en de aanschafwaarde. Maar ook bij deze regeling is een extra eis ingebouwd. De aanschafwaarde wordt alleen uitgekeerd als de auto binnen 13 maanden na aankoop gestolen wordt of total loss wordt verklaard. In alle andere gevallen werkt de verzekeraar niet met de aanschafwaarde of nieuwwaarde, maar met de dagwaarde.

De dagwaarde
De dagwaarde valt van de drie regelingen vaak het laagst uit. Hierbij wordt niet gekeken naar wat de verzekerde ooit voor de auto betaald heeft, of naar de huidige prijs in de catalogus. De autoverzekeraar kijkt naar de waarde van de auto op de tweedehands automarkt.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de autoverzekeraar het gemiddelde van drie dezelfde auto’s op een tweedehands site neemt. Daarmee wordt dan de dagwaarde bepaald. Een auto met een waarde van 20.000 euro kan in drie jaar tijd met bijna 5.000 euro afnemen. Kort gezegd is de dagwaarde dus de aanschafwaarde minus afschrijvingen.

Het vaakst keren autoverzekeraars de dagwaarde uit. De dagwaarde wordt uitgekeerd in alle gevallen na 13 maanden na aankoop. Bij een ongeluk of diefstal van het voertuig binnen 13 maanden, kan de verzekerde aanspraak maken op de hierboven besproken regelingen. In alle andere gevallen wordt er gekeken naar de dagwaarde, en kan de uitkering fors lager uitvallen.

Polis
Welke regeling de autoverzekeraar in de persoonlijke situatie hanteert, kan per verzekeraar verschillen. Doorgaans staat in de polisvoorwaarden precies beschreven wanneer de verzekerde recht heeft op welke regeling. In de beste gevallen staan de dagwaarde, de aanschafwaarde en de nieuwwaarde al vermeld in de polis. In andere gevallen moet de verzekerde deze bedragen zelf uitrekenen.

Daarnaast kan het raadzaam zijn contact op te nemen met een tussenpersoon of met de verzekeraar, bij twijfel over de dekking. Er zijn op internet diverse rekenmodellen te vinden om de dagwaarde van de auto uit te rekenen. Daarmee komt de verzekerde niet voor ongenode verrassingen te staan.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.