Wie betaalt de stormschade?


Nu we weer midden in de herfst zitten, komen stormen weer voor in Nederland. De eerste grote storm is inmiddels achter de rug en de gemelde schade is enorm: 95 miljoen euro. Is uw auto slachtoffer geworden van de storm? Dan is het zaak om uit te zoeken hoe de verzekerde zich heeft verzekerd en of de autoverzekering een vergoeding uitkeert.

Dekking
Over het algemeen dekt een autoverzekering het risico van schade door storm. Daaronder valt bijvoorbeeld schade als gevolg van rondvliegende takken, dakpannen en andere zaken. Maar dat geldt alleen voor verzekerden met een beperkt cascoverzekering, of een allrisk verzekering. Die verzekeringen vergoeden de schade altijd.

Sommige verzekerden hebben een modulaire autoverzekering afgesloten. Daarbij was er keuze uit rubrieken als ruitschade, diefstal, aanrijding en natuur. Wie de rubriek ‘natuur’ meeverzekerde, heeft in dit geval geluk bij een ongeluk. Het polisblad geeft aan welke verzekering de verzekerde precies heeft afgesloten.

Schadevrije jaren?
De meeste autoverzekeraars strijken met hun hand over het hart. Stormschade is meestal niet van invloed op de korting voor het schadevrij rijden. De schadevrije jaren blijven dus gewoon bespaard. Daarom kunt u dit soort schade gewoon indienen, zonder straks meer voor de autopremie te moeten betalen.

Iemand anders aansprakelijk stellen
Bij een flinke storm vallen de dakpannen van de buurman boven op uw auto, terwijl deze geparkeerd stond. Dan zou u de buurman graag aansprakelijk willen stellen. Maar het is nog maar de vraag of dat wel kan. In de meeste gevallen gaan verzekeraars er namelijk van uit dat de storm overmacht oplevert voor de bezitter van de goederen, die uw auto beschadigden.

Daarom is de andere persoon niet aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. Hoe graag u ook zou willen, er is niets te halen bij de buurman. Maar als hij al wekenlang de dakpannen los heeft liggen, verandert het hele verhaal. Dan moet de verzekerde aantonen dat hij nalatig is geweest. Bijvoorbeeld als er sprake is van grof achterstallig onderhoud, waardoor het vragen om problemen was. Er zijn dan wel degelijk mogelijkheden om een andere partij aansprakelijk te stellen voor schade.

Voertuig verzekerd?
Het is altijd een ingewikkelde zaak om iemand anders aansprakelijk te stellen. Wie het voertuig heeft verzekerd tegen schade, kan de gegevens van de eigenaar van de rondvliegende goederen opgeven bij de schademelding. Dan kijkt de verzekeraar of deze de schade kan verhalen op een derde persoon.

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid
Zelf niet verzekerd tegen schade, maar wel in bezit van een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u via deze verzekering nagaan of de eigenaar van de goederen die uw auto beschadigden, aansprakelijk kan worden gesteld. Wie geen dergelijke verzekering heeft, kan misschien de verantwoordelijke van de schade aanspreken op zijn of haar aansprakelijkheidsverzekering.

U verzoekt dan de schade in te dienen. Dan kijkt de verzekeraar van de tegenpartij of de schade in behandeling kan worden genomen. Als de verzekeraar van de tegenpartij de schade afwijst en er dus geen sprake is van aansprakelijkheid, moet de verzekeraar een gemotiveerde afwijzing sturen. En die afwijzing mag niet vaag zijn, maar deze moet voor beide partijen begrijpelijk zijn.

Aanspraak maken op een fonds
Vaak willen automobilisten met schade aanspraak maken op allerlei instanties en fondsen. Het Waarborgfonds is daar een goed voorbeeld van. Meestal is het geen mogelijkheid om daar aanspraak op te maken. Dit fonds vergoed uiteraard schade ontstaan aan voertuigen, maar dan is de voorwaarde wel dat de schade is ontstaan door een motorrijtuig. En in het geval van storm is dat dus niet zo. Of een onderdeel van een andere auto moet al boven op uw auto belanden. Dan kunt u een beroep doen op het fonds. In alle andere gevallen geldt dat helaas niet.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.