Autoverzekering geroyeerd: wat nu?

Veel verzekerden hebben geen idee wat een geroyeerde autoverzekering inhoudt. Dat komt vooral doordat de term bij meerdere zaken wordt gebruikt. Stel dat de verzekeraar besluit de verzekering op te zeggen. Dan spreekt de verzekeraar van een royement. Maar ook als de verzekerde zelf de verzekering opzegt, is er sprake van een royement.

Wanneer kan ik mijn verzekering opzeggen?
U kunt de autoverzekering beëindigen (royeren) op verschillende momenten. Bijvoorbeeld:

– Na het eind van de contractperiode (vaak na één jaar).
– Als u de auto verkoopt, bij diefstal, of total loss.
– Als de autoverzekeraar tussentijds de premie of de voorwaarden wijzigt.

Wie een autoverzekering opzegt, ontvangt een royementsverklaring van de verzekeraar. Daar staat in dat de verzekering niet langer geldt.

Wie beëindigt de verzekering?
De verzekerde kan besluiten de autoverzekering stop te zetten, maar de autoverzekeraar kan ook besluiten een verzekering te royeren. Bijvoorbeeld als een verzekeraar wanbetaling, fraude of buitengewoon schadeverloop vermoedt.

Wanbetaling
Verzekerden die de premie niet betalen, ontvangen een herinnering. Wie dan niet betaalt,  loopt het risico dat de verzekeraar een premie schorst. Dat gebeurt dertig dagen naar de herinnering Zodra een verzekerde meer dan vijf dagen te laat is met het betalen van de premie, kan de verzekeraar besluiten te royeren. Dan verliest de laatbetaler zijn of haar verzekering.

Geroyeerd vanwege wanbetaling? Dan komt de ex-verzekerde in een landelijke databank te staan. In de databank staat geregistreerd wie structureel de premie te laat betaalt. Die registratie blijft acht jaar staan. Wil de geregistreerde vervolgens een nieuwe autoverzekering aanvragen, dan kan dat flinke gevolgen hebben voor zijn of haar acceptatie.  De verplichting om de achterstallige premie te betalen blijft gewoon staan.

Wat kan ik nog doen?
Als de autoverzekering laat weten dat u bent geroyeerd, kunt u proberen eerst het geschil zelf op te lossen met de verzekeraar. Als u er niet samen uitkomt, kunt u besluiten de verzekering niet bij deze verzekeraar voort te zetten. Dan meldt u zich aan bij een andere verzekeraar. Vaak vraagt die nieuwe verzekeraar dan wel om een hogere premie, omdat u een risico bent geworden.

Sommige autoverzekeringen accepteren wel geroyeerden. In de meeste gevallen is het dan niet meer mogelijk om bij de nieuwe verzekeraar de premie per maand te betalen. De autoverzekeraar vraagt dan standaard om een vooruitbetaling. Vaak betaalt u dan een half jaar aan premie voor de autoverzekering vooruit.

Extreme risico’s
In Nederland is er maar één verzekeraar die extreme risico’s neemt en letterlijk iedereen verzekert. BKR-geregistreerd, niet BKR-geregistreerd, wanbetaler of geen wanbetaler; het maakt niet uit. Rialto Verzekeringen is gespecialiseerd in het verzekeren van verhoogde risico’s. De meeste verzekeraars zien een negatief betalingsverleden als een verhoogd risico voor de verzekeraar. Daarom kent de verzekering bij Rialto een aangepaste premie. Die premie ligt veel hoger dan de premie bij de eerdere verzekeringen. Maar u bent dan nog wel verzekerd. En u mag rijden.

Strafbaar zonder autoverzekering
Geroyeerd, of de autoverzekering opgezegd? Dan is het verplicht dat u de auto laat staan waar hij staat. Zonder autoverzekering mag u namelijk nog geen meter rijden. Ook niet van de parkeerplaats naar de garage. Het is in Nederland verplicht voor iedere automobilist om zich tenminste voor de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren.

Wie rijdt zonder een geldige autoverzekering, is strafbaar. U pleegt dan een misdrijf. Zorg ervoor dat u altijd een autoverzekering heeft geregeld. Die hoeft namelijk helemaal niet duur te zijn. Het begint allemaal bij het vergelijken.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.