Autopremie stijgt verder: groeiende ‘claimcultuur’ deel van oorzaak

Jarenlang hielden autoverzekeraars de premie kunstmatig laag, en zaten daarmee stelselmatig in de rode cijfers. Na veel waarschuwingen door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) werd in 2016 dan eindelijk die trend doorbroken: premies schoten omhoog. Die tendens zet door in 2017. Mede doordat de ‘Amerikaanse’ claimcultuur overwaait naar Nederland zal deze nieuwe teneur komende jaren verder doorzetten, zo verwacht Goedkoopsteautoverzekering.net.

 

De premiestijging is ingezet om verschillende redenen. Naast de rode cijfers die autoverzekeraars weg proberen te werken, de hogere schadekosten door dure technologie in auto’s en de toename in klimaatverandering-gerelateerde schade, zijn de premiestijgingen aan schadeclaims te wijten. Uit een rapport uit 2016 van het Verbond van Verzekeraars bleek al dat het aantal verkeersclaims in 2015 voor het eerst weer toenam, met 6,5%. Toch lijkt vooral de algehele hoogte van de letselschadelast van belang bij de premiebeïnvloeding. Zo gaf Independer kortgeleden al aan dat de letselschadelast stijgt.

 

De letselschadelast bestaat uit diverse onderdelen, waarbij oorzaken van de verhoging dus ook aan verschillende dingen kan liggen. De stijging van de letselschadelast wordt door het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) aan de kosten van deelgeschillen toegeschreven. Een deelgeschilprocedure wordt gestart wanneer het slachtoffer en de andere partij(en) het niet eens kunnen worden. Een rechter kijkt dan naar de zaak. Letselschadedeskundige Tjip Ridder lijkt deze oorzaak te simpel, en niet voldoende beargumenteerd: “Het is niet erg specifiek, ook omdat er geen cijfers ter onderbouwing worden gegeven.” Zelf ziet Ridder meer in een combinatie van factoren, waarbij onder meer de verhoogde claimbereidheid in Nederland een belangrijk onderdeel vormt.

 

“Die verhoogde claimbereidheid zie ik in de praktijk. De insteek verandert bij mensen: vroeger zagen ze zichzelf als iemand met pech, nu zijn ze mondiger en durven een claim in te dienen.” Ook de hoogte van het smartengeld neemt toe: “Door onze calvinistische inslag, in combinatie met de grotere afstand tussen slachtoffer en rechter, bleven bedragen lang laag in Nederland. In Amerika bijvoorbeeld wordt door een jury van gewone mensen besloten wat iemand moet krijgen. Gelukkig wordt het smartengeld nu toch hoger, omdat rechters kijken naar de landen om ons heen: Nederland is achtergebleven en moet meegaan.”

 

Toegenomen claimbereidheid en de ophoging van bedragen aan smartengeld dragen dus bij aan de oplopende letselschadelasten. Omdat deze tendensen nog maar kortgeleden zijn ingezet, is waarschijnlijk dat ze nog lang niet voorbij zullen zijn, en hun druk op de premies dus nog niet afneemt.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013