De auto verzekeren per kilometer: een goed idee?

Iedere automobilist is verschillend. De ene automobilist rijdt amper kilometers, terwijl de andere het hele land door rijdt. Daarom bieden autoverzekeraars de mogelijkheid om de auto te verzekeren per kilometer. Voor de automobilist die weinig rijdt, is de autoverzekering dan voordeliger.

Kilometers per jaar
Hoeveel de verzekerde betaalt bij een dergelijke autoverzekering, hangt af van het aantal kilometers per jaar die de verzekerde maakt. De autoverzekering vraagt jaarlijks op te geven hoeveel u heeft gereden. Daarbij gaat de verzekeraar uit van de kilometerstand. Zo betaalt de verzekerde dus echt alleen voor wat hij of zij rijdt. Niet alleen de kilometerstand is belangrijk; de verzekeraar kijkt evengoed naar de leeftijd van de auto (en de bestuurder), de woonplaats van de verzekerde, het gewicht van de auto en de cataloguswaarde van het voertuig.

Geef de kilometerstand door
Om tot een premie te komen, moet de verzekerde de kilometerstand doorgeven. Dan weet de autoverzekeraar precies hoeveel kilometers er zijn gereden. Voordat u een kilometerverzekering afsluit, geeft u eerst aan hoeveel u denkt te gaan rijden. De schatting en het aantal daadwerkelijk gereden kilometers worden dan verrekend. Wie minder kilometers heeft gereden, krijgt premie terug. Wie meer kilometers heeft gemaakt dan hij of zij oorspronkelijk dacht, moet meer premie betalen. Dan moet de verzekerde dus bijbetalen. Gelukkig heeft het rijden van meer kilometers geen enkele invloed op de dekking van de autoverzekering.

De drie soorten verzekeringen
Ook bij een kilometerverzekering bieden de autoverzekeraars drie soorten verzekeringen aan. De automobilist kan kiezen voor een WA, WA-casco of een AllRisk-verzekering. De WA-verzekering is de minimale verzekering. Dan is de verzekerde alleen gedekt tegen schade die hij of zij aan anderen berokkent. Sommige verzekeraars kennen een eigen risico of een no-claimkorting. De verzekerde bouwt wel altijd schadevrije jaren op. Hoe dat precies zit, is na te vragen bij de autoverzekeraar.

Mag ik afsluiten?
Niet iedereen kan zomaar een verzekering per kilometer afsluiten. Veel autoverzekeraars sluiten automobilisten op. Met name hele jonge bestuurders (bestuurders onder de 25 jaar) en wat oudere bestuurders, die boven de 70 jaar oud zijn. Ook automobilisten met een negatief aantal schadevrije jaren lopen het risico afgewezen te worden. Een autoverzekering kent namelijk geen acceptatieplicht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een basiszorgverzekering,

De voordelen en de nadelen
Leuk, een verzekering waarbij de verzekeraar alleen kijkt naar het aantal gereden kilometers. Of toch niet? Een kilometerverzekering kent, net als alle andere verzekeringen, voor- en nadelen. Op de Nederlandse markt zijn niet zoveel aanbieders die het verzekeren per kilometer aanbieden. Dat is ook niet zo gek, want er is weinig tot geen animo voor. Daardoor is het vergelijken ervan ook ontzettend lastig.

Wie weinig kilometers maakt, heeft een groot voordeel bij een kilometerverzekering. Sommige verzekerden zouden geheid het geld terugkrijgen. Zo’n autoverzekering stimuleert bestuurders om de auto vaker te laten staan. Niet rijden levert dan geld op.

Toch maar een gewone autoverzekering
In Nederland komt een kilometerverzekering maar niet van de grond. Niet veel verzekeringsmaatschappijen bieden een pay-as-you-drive-verzekering aan. In het buitenland wel. Bijvoorbeeld in Engeland. Daar hebben verzekerden de mogelijkheid om zich te verzekeren voor het aantal gereden kilometers. TomTom werkt mee aan dat project.

In het verleden bood Polis Direct de optie om verzekerden per kilometer te laten betalen. Die verzekering stopte, omdat het teveel tijd kost om per verzekerde uit te rekenen wat een autoverzekering moet kosten bij een bepaald aantal kilometers. Ook zouden de kosten van een kilometerverzekering niet opwegen tegen de premie.

Ook de politiek ziet het niet zitten
Het idee van een kilometerverzekering houdt de politiek ook bezig. Een aantal politieke partijen ziet wel wat in het plan om belasting te heffen op basis van het aantal gereden kilometers. Daar kwam zoveel kritiek op, dat het plan weer in de ijskast werd gezet.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.