Aanvullende autoverzekeringen

Naast de drie basisverzekeringen WA, WAplus (beperkt Casco) of WA volledig Casco (Allrisk), kom je ook nog voor de keuze te staan om eventueel een aanvullende verzekering af te sluiten. De meeste verzekeraars bieden de volgende drie aanvullende verzekeringen aan voor je auto.

Rechtsbijstand

Wanneer er schade is gemaakt, zorgt de rechtsbijstanddekking ervoor dat je juridische hulp krijgt bij het verhalen van de schade. Dit kan de verzekeraar eventueel helemaal van je overnemen, waardoor je zelf niet te maken hebt met allerlei administratief gedoe. Er kan ook worden bepaald welke partij er schuldig is en ook wat de hoogte van de vergoeding moet zijn. Ook bijvoorbeeld in het geval van een geschil met een garage (mits lid van Bovag) krijg je juridische hulp.

Ongevallen inzittenden

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit wanneer één van de inzittenden, waaronder de bestuurder zelf, overlijdt of invalide raakt bij een ongeval. Het gaat hier om vaste bedragen die in de polis zijn overeengekomen. Het uitgekeerde bedrag houdt geen verband met de schuldvraag. Het gaat dus om een vast bedrag en er wordt niet gekeken naar de daadwerkelijk geleden schade. De afgesproken bedragen lopen doorgaans van enkele duizenden euro’s tot tienduizenden euro’s. Inzittenden zijn verzekerd wanneer ze zich in de auto bevinden, maar ook tijdens het in en uit stappen en bijvoorbeeld noodreparaties onderweg.

Schade inzittenden

Met een schadeverzekering voor inzittenden wordt schade die bestuurder en passagiers lijden bij een ongeval vergoed. Het kan hier gaan om materiële schade (zaakschade), inkomstenderving, vervoerskosten, smartegeld, medische kosten, huishoudelijke hulp en in het ergste geval uitvaartkosten. In tegenstelling tot de ongevallen inzittendenverzekering gaat het hier dus niet om een vast bedrag, maar om de daadwerkelijke schade. Het maximum bedrag dat per gebeurtenis wordt uitgekeerd ligt meestal bij 1 miljoen euro.

Niet alle verzekeraars bieden deze aanvullende verzekeringen. Veel verzekeraars bieden ook nog extra aanvullende verzekering aan zoals pechhulp in Nederland en in het buitenland, verlengde nieuwwaarde, accessoiredekking en no-claimbescherming. Wat bij sommige verzekeraars geldt als aanvullende verzekering, zit bij andere verzekeraars standaard opgenomen in de basisverzekering.

Meest gelezen

15% korting ANWB autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
25 maart 2013

Een nieuwe auto kopen

Kimberly van Houwelingen
28 januari 2013

Online autoverzekering

Kimberly van Houwelingen
29 januari 2013