Aanrijding in het buitenland: wat nu?

U denkt er liever niet aan, maar er bestaat een reële kans dat het gebeurt: een aanrijding in het buitenland. Nu is een aanrijding in Nederland al vervelend, maar in het buitenland is het nog vervelender. Wat moet u eigenlijk doen als u bent aangereden door bijvoorbeeld een andere auto of vrachtwagen in het buitenland?

Belangrijk
Als u schade meldt, is het belangrijk om zo precies mogelijk de plaats, de datum en het tijdstip van de aanrijding te vermelden. Denk ook aan foto’s van de plek waar de schade is ontstaan. Namen, adressen en kentekens zijn ook belangrijk.

Bij een aanrijding met een vrachtwagen is het belangrijk ook het kenteken dat op de bestuurderscabine staat te noteren. Als de vrachtwagen ook een aanhanger heeft, is het goed om ook daarvan het kenteken te noteren. Heeft u een smartphone mee? Dan kunt u een foto maken en de bedrijfsgegevens noteren. De autoverzekeraar kan hierdoor later de schade beter afhandelen.

Allrisk verzekering
Wie een allrisk verzekering heeft, krijgt een vergoeding vanuit de module ‘Aanrijding’. Sommige verzekerden hebben ook nog een rechtsbijstandverzekering met de module Verkeersrechtsbijstand of een autoverzekering met de module Rechtsbijstand. Ook dan handelt de verzekeraar de schade verder voor de verzekerde af.

Zelf de schade verhalen
Wie geen allrisk verzekering heeft, of de module (verkeers)rechtsbijstand niet heeft, moet zelf de schade aan de auto verhalen. Dat gaat in een paar stappen.

Het begint allemaal met het verzamelen van persoonlijke gegevens, zoals de naam van de tegenpartij, de adresgegevens en het kenteken. Maar ook foto’s zijn erg belangrijk voor de verzekering. Zo weet de verzekeraar op welke plekken er schade is en hoe de situatie ongeveer was bij de aanrijding. Daardoor is de schade veel beter in te schatten. Zorg bovendien ook voor getuigenverklaringen en het verzekeringsbewijs van de tegenpartij. Vervolgens kunt u dan samen met de tegenpartij het Europees Schadeformulier invullen. Verwacht u dat de schade meer dan 500 euro bedraagt? Regel dan een schade-expert.

Geen module ‘Aanrijding’? Dan is het mogelijk om via het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars te achterhalen wie de Nederlandse vertegenwoordiger is van de tegenpartij. De verzekeraars kunnen dan onderling de schade afhandelen. Het is dan zaak om de Nederlandse vertegenwoordiger van de tegenpartij aansprakelijk te stellen voor de schade. Doet u dat niet, dan wordt de schade niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er?
Zodra u alle verzamelde gegevens en de aansprakelijkheidsstelling heft aangemeld bij de verzekeraar, kan de Nederlandse vertegenwoordiger van de tegenpartij een besluit nemen. Dat kan bijvoorbeeld het erkennen van de volledige aansprakelijkheid zijn. In dat geval krijgt u het hele schadebedrag uitgekeerd.

Het kan ook zijn dat de Nederlandse vertegenwoordiger de schade maar gedeeltelijke erkent. Dan ontvangt u maar een gedeelte van de vergoeding. Als de tegenpartij maar voor 50 procent schade erkent, krijgt u logischerwijs ook maar 50 procent van het schadebedrag.

In sommige gevallen wordt het een gevecht tussen de verzekeringen. Die situatie ontstaat meestal als de tegenpartij helemaal geen schade erkent. De Nederlandse vertegenwoordiger keert dan niets uit. Dan moet de verzekerde zijn of haar eigen schade betalen. In de meest gevallen tekenen Nederlandse verzekerden daar bezwaar tegen aan.

Eigen risico
Bij een autoverzekering geldt, net als bij een zorgverzekering, een eigen risico. Dat eigen risico is niet verplicht, maar bedraagt standaard 150 euro. Bij een autoverzekering is er de keuze om geen eigen risico te nemen. Dan betaalt u maandelijks meer. De andere kant op werkt het ook: als u een eigen risico van 450 euro neemt, betaalt u maandelijks een lagere premie.

Wie schade heeft in het buitenland, betaalt het gekozen eigen risico. De autoverzekering vergoedt de rest van de schade direct aan het schadeherstelbedrijf. Vaak kunnen verzekeraars de kosten relatief laag houden, omdat ze afspraken hebben met herstelbedrijven. Sommige verzekeraars vragen zelfs een dubbel eigen risico, als u er voor kiest de schade te laten herstellen bij een niet-gecontracteerd schadeherstelbedrijf.

De buitenlandse wet
De buitenlandse wet geldt. Dat houdt dus in dat de schade ook wordt afgehandeld volgens de wet in het buitenland. Daardoor kan ook de tijdslimiet voor het indienen van een claim verschillen. Om er zeker van te zijn dat u op tijd bent, is het raadzaam om de schade zo snel mogelijk te melden aan zowel de Nederlandse verzekering, als de buitenlandse verzekeraar van de tegenpartij. Vaak kunt u de schade zowel online als schriftelijk melden.

Welke vergoeding krijg ik?
Bij een aanrijding in het buitenland krijgt u het volledige reparatiebedrag vergoed. Daar gaat dan nog wel het eigen risico vanaf. De autoverzekeraar spreekt van total loss als het reparatiebedrag hoger is dan de waarde van de auto. In dat geval krijgt de verzekerde alleen de waarde van de auto op dat moment. Dat is dus de dagwaarde min de dagwaarde direct na de schade.

Tips bij en aanrijding
Over het algemeen gelden de volgende tips voor alle aanrijdingen, maar in het buitenland des te meer. Sommige Europese landen hebben namelijk andere verkeersregels dan wij in Nederland kennen.

– Allereerst: breng uzelf en anderen zoveel mogelijk in veiligheid, maar verlaat de plaats van het ongeval niet;

– Heb een standaard uitrusting bij u. Dat houdt in: een gevarendriehoek, een verbanddoos, een blusapparaat en een gevarenhesje. Dat is niet alleen handig, maar ook nog eens in veel Europese landen verplicht;

– Houd uw groene kaart bij de hand. Veel informatie over de verzekering staat daar op. De verzekeraar kan daar in een gesprek vragen over stellen. Zo versnelt u het proces van de schadeafhandeling;

– Foto’s helpen voor een duidelijke situatieschets;

– Controleer of uw kant van het verhaal goed op het formulier staat. Alleen als alles klopt, is het verstandig het schadeformulier te ondertekenen. In alle andere gevallen niet;

– Doe nooit toezeggingen over de schuldvraag of de schadevergoeding aan de tegenpartij. Dat is namelijk de verantwoordelijkheid van de autoverzekeraar. Zij weten precies wel de schuldig is en hoeveel het schadebedrag omvat;

– Is de politie ter plaatse geweest? Dan is er ook proces-verbaal opgemaakt. Noteer van het proces-verbaal het nummer en de namen van de agenten. Natuurlijk is het goed ook de adresgegevens van de werkgever van de agenten op te slaan. Het is raadzaam te vragen of u direct een kopie van het proces-verbaal mee kunt krijgen.

Hopelijk heeft u de tips nooit nodig, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

Meest gelezen

Verschillende soorten autoverzekeringen

Redactie
16 september 2012

Bonusmalus

Redactie
21 september 2012

Waarden

Redactie
25 september 2012

Reacties zijn gesloten.