Online klacht indienen

Klacht indienen

Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van Goedkoopsteautoverzekering.net dan vragen wij jou om dit binnen 3 maanden te melden na het ontstaan van de klacht. Geef hierbij een omschrijving van je klacht en stuur deze via onderstaand formulier naar ons door. We zullen je dan binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail informeren of jouw klacht wordt erkend en hoe we je tegemoet kunnen komen. Als je je niet kunt vinden in de geboden oplossing, dan kan je overwegen je klacht in te dienen bij:

  • het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

NL