WA-verzekering

Wat dekt een WA autoverzekering 

De WA Autoverzekering is de verzekering die alleen schade aan derden dekt. Deze is verplicht voor iedere autobezitter.

 
Wat is de schade Allrisk Autoverzekering Wa Beperkt Casco WA Autoverzekering
Schade aan derden Ja Ja Ja
Brand of explosie Ja Ja
Natuurgeweld Ja Ja
Ruitschade Ja Ja
Diefstal Ja Ja
Aanrijding dieren Ja Ja
Aanrijding algemeen Ja
Andere externa factoren Ja
Slijtage schade

*Iedere verzekeraar is verplicht om een polisblad aan te leveren met de exacte dekking

In Nederland is iedere autobezitter verplicht om minimaal een WA-autoverzekering voor zijn of haar auto af sluiten. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Zoals de naam al doet vermoeden dekt deze verzekering alle schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent. Wanneer je in het verkeer met jouw auto schade toebrengt aan andere voertuigen of weggebruikers, wordt die schade aan anderen vergoedt door jouw verzekering. Ook wanneer je rijdt met aanhanger of caravan en schade maakt aan een ander voertuig dekt je WA-verzekering dit.

Veel verzekeraars hanteren wel een maximum schadebedrag. Dat ligt vaak bij vijf miljoen per ongeval of één miljoen per slachtoffer. Een WA-verzekering vergoedt eveneens externe schade die wordt veroorzaakt wanneer er een andere automobilist in je auto rijdt, tenzij die persoon geen rijbevoegdheid heeft.

De hoogte van de premie van een WA-verzekering voor motorvoertuigen wordt bepaald door het gewicht van de auto (1)